Vrakar Riksrevisjonen

Riksrevisjonen får ikkje overta revisjonsansvaret for Noregs Bank. Den raud-grøne regjeringa vil ha inn eit privat revisjonsfirma.