– Etterspørsel etter lån ned i DnB-NOR

– Vi har i vår opplevd ett kraftig fall i etterspørsel etter lån fra næringslivet.