Slåst om riggutstyr for 200 millionar

Långjevarane i konkursråka Petromena og Larsen Oil & Gas må kjempe i retten om kven som eig riggutstyr i Singapore for rundt 200 millionar kroner.