– Arbeid bedre enn hvile

Mye av fraværet kan skyldes holdningsendring blant arbeidstakere og leger.