Seim-sak uten dramatikk

I dag startet en ny runde i straffesaken med Carl Fredrik Seim og medtiltalte Bertram Vedeler.

Publisert Publisert
  • Einar H. Spang
iconDenne artikkelen er over 11 år gammel

Det var knyttet litt spenning til om Carl Fredrik Seims forsvarer, Trygve Staff, ville be lagmannsretten om en utsettelse av ankebehandlingen. Han har påkjærte Gulating lagmannsretts avslag, om omgjørelse av resultatet av rettens prøving av hva ankesaken skulle omfatte, til Høyesterett.

– Jeg anser det som helt urealistisk å få en utsettelse, så vi får heller ta nye runder på konsekvenser av et eventuelt positivt utfall i Høyesterett, sier Staff.

Kun ett bedrageri igjen I ankesaken har Carl Fredrik Seim kun fått medhold i fornyet prøving av skyldspørsmålet i spørsmålet om bedrageri av investoren Inge Nicolaysen. I de andre forhold han ble dømt til fem år og seks måneders fengsel for, er skyldspørsmålet ifølge lagmannsrettens silingskjennelse ikke gjenstand for ankebehandling. Hans anke over straffeutmåling skal også behandles.

Bedrageriet av Nicolaysen er også ankegrunnlag for Vedeler.

Aktor, Ole Bjørn Mevatne, mener de to forledet Inge Nicolaysen til å kjøpe seg inn i et eiendomsprosjekt med en næringseiendom i Sandefjord og en i Larvik. Tidlige kjøpekontrakter tilsa at eiendommene hadde en salgspris fra Seims partner, Tor Arne Uppstrøms selskap Paleum, på 90 millioner kroner.

Fingert lån Nicolaysen skulle kjøpte seg inn i prosjektet ved angivelig å løse ut et lån Tor Arne Uppstrøms selskap Nordic Investment, hadde gitt på 15 millioner kroner. Seim skulle også selv ha gitt et lån på samme beløp. Påtalemyndigheten mener dette var fingerte lån, noe som Vedeler som advokat også måtte vite.

Påtalemyndigheten mener at Nicolaysen ble lurt til å tro at det var større verdier i prosjektet enn det som var tilfelle, og at han dermed ble påført en fare for å tape penger.

Sakskomplekset har også vært gjennom sivilrettslig behandling, da Inge Nicolaysen krevde Seim og hans krets for over 20 millioner kroner. Nicolaysen fikk ikke medhold i Tingretten, og det ble inn gått forlik før ankesaken kom til behandling i lagmannsretten.

Klientmidler For Vedeler skal også skyldspørsmålet i to tilfeller av disponering av klientmidler behandles på ny. Det dreier seg om åtte millioner som ble overført hans klientkonto etter oppgjør av salg av aksjer i Hanøytangen til DOF-systemet, og tre millioner han mottok som et oppgjør for salg av en eiendom i Wesenbergsmauet. I begge tilfeller viderebetalte han, etter aktors mening etter instruks fra Seim, til tross for at det var gitt inneståelsesavtaler som gjorde at han ikke kunne disponere pengene. Dette ansees som underslag fra klientkonto.

Vedeler ble i Tingretten dømt til to års fengsel, og i tillegg fratatt retten til å utøve yrke som advokat i fem år.

For Vedeler vil nå den lange tiden som er gått fra de straffbare forholdene ble begått i 2001 og 2002, ifølge europeisk menneskerett, etter hvert kunne få ganske stor innvirkning på en eventuell straffeutmåling.

Lagmannsretten har satt av tid til 22. mai for forhandlingene.

Den tredje mannen

Spørsmålet om den tredje mannen, Tor Arne Uppstrøm, som fikk godkjent fravær som følge av sykdom av Tingretten, ble så vidt berørt i retten i går. Aktor måtte bare konstatere at det var komplisert å få en bosatt i London til å møte i retten.

At Uppstrøms forsvarer, Erling Lyngtveit skal ha uttalt at Uppstrøm vil møte, etter at Høyesterett har sagt han er frisk nok til å møte for nors rett, ga imidlertid et lite håp om at han kan belyse den pågående saken som vitne.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Må møte i retten

  2. Uppstrøm-dom i vente

  3. Seim dømt til å betale 7,3 millioner kroner

  4. Seim-trusler henlagt

  5. Høyesterett avviser Seims anke

Foto: SCANPIX