Betinget for fildeling

Svensk fildeler slapp fengsel.