• RETTFERDIG: – Innføring av en ny avgift på produsert oppdrettsfisk vil gi en mer rettferdig fordeling av inntektene og gjøre at vertskommunene får noe tilbake fra næringen, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF). FOTO: Ørjan Deisz

Gjennomslag for ny avgift på oppdrettsfisk

– En fantastisk nyhet, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll (KrF). Et flertall på Stortinget vil gi kommunene inntekter fra ny avgift på oppdrettsfisk.