Utvalg foreslår nullutslippsmål for Oljefondet: – Dette er kjempebra

Skancke-utvalget får ros etter forslaget om at Oljefondet bør få et mål om nullutslipp i selskapene det eier. – Får stor betydning for hvordan man skal forvalte og styre fondet, sier Kari Elisabeth Kaski (SV).

Stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV), her fra et valgkamparrangement på Tøyen tidligere i august.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Fredag foreslo et utvalg ledet av Martin Skancke at Oljefondet bør få et overordnet, langsiktig mål om nullutslipp i selskapene det eier.

– Det sikrer at det er konsistens mellom eierskapsutøvelsen og de klimaforpliktelsene vi har, sier Skancke til E24.

– For å nå klimamålet må vi ned i nullutslipp i verden i 2050. Da er det viktig å sikre at eierskapsutøvelsen bygger på den samme forutsetningen, sier han.

Utvalget vil endre Oljefondets mandat og ta mer hensyn til klimarisiko. Fondet bør blant annet teste hvordan det går med selskaper hvis verden når målene i Parisavtalen, foreslår utvalget i en rapport.

Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender og leder Karoline Andaur i WWF er fornøyde med anbefalingene.

– Dette er kjempebra. Et mål om nullutslipp og klimarisiko inn i Oljefondets mandat er noe både Framtiden i våre hender og WWF har jobbet for lenge, sier de i en felles uttalelse.

Vil at Oljefondet skal sette mål om nullutslipp

– Kjempeviktig at dette følges opp

Også finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV) er positiv til forslagene.

– Dette syns jeg er veldig, veldig spennende, og nyttig. Det er kjempeviktig at dette følges opp i neste stortingsmelding om fondet, og at det blir raskt inkludert i forvaltningen, sier Kaski til E24.

Stortingsrepresentanten fra SV mener det er naturlig at Oljefondet styres etter det samme målet som Norge, som både har skrevet under på Parisavtalen og lovet å kutte utslippene med 90–95 prosent innen 2050.

– Det å sette et slikt mål får stor betydning for hvordan man skal forvalte og styre fondet, sier Kaski.

– Det er unaturlig at fondet ikke har et nullutslippsmål når hele landet har det. Det skulle bare mangle at vi investerer oljeformuen i tråd med målene i Parisavtalen, sier hun.

– Viktig start

Sjefanalytiker for bærekraftig finans Thina Saltvedt i Nordea kommenterte utvalgets rapport under en pressekonferanse fredag.

Hun peker på at klimarisiko har blitt stadig viktigere for finansbransjen, og stiller seg bak forslaget om å innarbeide klimarisiko i Oljefondets mandat.

– Dette er en veldig viktig start, sier Saltvedt.

Hun er enig i at et nullutslippsmål for fondet støtter opp om statens egne klimamål. Klimautslippene fra selskapene fondet eier er nesten tre ganger så store som Norges samlede utslipp på rundt 50 millioner tonn i året, påpeker Saltvedt.

– Ser man på Norge som helhet har vi jo et ønske om at vi skal være med på å nå 1,5-gradersmålet, og da vil også et slikt mål støtte opp under det, sier hun.

– Må ikke skje denne gangen

Kaski mener at forslaget om å stressteste selskapene fondet eier mot Paris-målene er et spennende grep.

– Det vil kunne gi store ringvirkninger i selskapene hvor man er investert, sier hun.

Hun håper at dette kan tas i bruk raskere enn klimakriteriet, der det tok fire år fra Stortingets vedtak til Norges Banks første utelukkelser av klimahensyn.

– Det er viktig at Oljefondet nå får en presis bestilling fra Stortinget. Det har tidligere vært uenighet mellom Norges Bank og Etikkrådet om gjennomføringen av klimakriteriet, og da tok det flere år før det ble tatt i bruk. Det må ikke skje denne gangen, sier Kaski.

– Enig i retningen

Finansminister Jan Tore Sanner (H) avviser ikke forslaget om å sette et nullutslippsmål for Oljefondet.

– Jeg er enig med ekspertutvalget i at Oljefondet er tjent med at vi når målene i Parisavtalen. En viktig forutsetning for det er at verden samlet sett oppnår nullutslipp i 2050, sier Sanner til E24.

– Jeg er enig i retningen til ekspertutvalget, men det vi må vurdere er hvordan dette kravet eventuelt skal tas inn i driften av fondet i praksis, sier han.

Støtter bruk av aktivt eierskap

Skancke-utvalget foreslår ikke å utelukke enkeltsektorer med store klimautslipp, som for eksempel olje og gass.

I stedet mener utvalget at fondet skal fortsette å bruke aktivt eierskap og prøve å påvirke enkeltselskaper så langt det går.

Så kan fondet eventuelt selge seg ut hvis selskapene har svake omstillingsplaner og bruker pengene på dårlige prosjekter, i stedet for å betale utbytte som investorene kan investere i grønne selskaper.

– Blir det for drøyt å utelukke hele sektorer?

– Det blir ikke bare for drøyt, men feil fordi man gir fra seg muligheten til å påvirke selskaper til å redusere sine utslipp. Og bidrar ikke til å løse de globale klimautfordringene, sier Sanner.

– Jeg er helt enig med ekspertutvalget i at det er gjennom vårt eierskap i over 9.000 selskap i 70 land at vi har mulighet til å påvirke selskaper til å bli vinnere i lavutslippssamfunnet, sier han.

Finansministeren viser til at mange store selskaper har et stort klimaavtrykk i dag, men også tydelige strategier for å omstille seg til å bli lavutslippsselskaper.

– Hvis man da hadde valgt å selge seg ut på et tidspunkt da selskapet har lav verdi, og så kjøpe seg inn igjen på et senere tidspunkt når det har blitt et lavutslippsselskap, så ville man potensielt ha tapt mye penger. Det som er viktig er hvilke strategier selskaper har, og at man bruker muligheten til å påvirke dem, sier Sanner.

Jubler etter Oljefondets klimagrep: – En stor seier
Publisert: