Kritiseres for dobbeltrolle etter gransking og sluttpakker

Advokatfirmaet ble hyret inn for å granske et varsel mot Virkes daværende administrerende direktør, Ivar Horneland Kristensen. Et halvt år senere satt samme advokat på andre siden av bordet – som representant for Kristensen.

DOUBLE TROUBLE: Partner i Kvale, Jan-Erik Sverre, kritiseres for å ha påtatt seg ulike roller for Virke.
Publisert Publisert

VG fortalte mandag om hvordan arbeidsgiverorganisasjonen Virke de siste årene har vært preget av konflikt, lederflukt og anklager om fryktkultur.

Fredag formiddag kom pressemeldingen om at administrerende direktør Ivar Horneland Kristiansen går av.

Virke er en arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter, spesielt innen handel og service, på samme måte som NHO.

De representerer mer enn 24.000 virksomheter som til sammen har mer enn 300.000 ansatte, og skal blant annet hjelpe bedrifter og ledere med å skape trygge og gode arbeidsplasser.

Horneland Kristensen har vært administrerende direktør i Virke fra september 2018, og fratrer i slutten av denne måneden.

LEI SEG: Administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen sa at han blir lei seg over å høre om ansatte som beskriver et dårlig arbeidsmiljø. Her sammen med Maria Østerhus Lobo, leder for politikk og kommunikasjon i organisasjonen.

Gransket varsel

Høsten 2020 ble advokatfirmaet Kvale hyret inn for å granske et internt varsel om administrerende direktørs lederstil.

Ifølge bestillingen fra styret skulle Kvale blant annet undersøke arbeidsmiljøet og de konkrete påstandene om at Ivar Horneland Kristensen hadde en trakasserende lederatferd.

Det var advokat Jan-Erik Sverre som ledet granskingen, sammen med en annen advokat fra Kvale.

Sverre opplyser til VG at han er fritatt for taushetsplikten fra Virke. Han stiller ikke til intervju, men har besvart spørsmål på e-post:

– I tillegg til flere intervjuer med Kristensen, gjennomførte utvalget intervjuer med totalt ni personer, inkludert varsleren. Jeg kan bekrefte at VGs gjengivelse av våre konklusjoner i artikkelen som ble publisert på VG.no 13. juni er korrekt, skriver han til VG.

– Det ble ikke avdekket brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om trakassering, men vi fant at det var utfordringer med det psykososiale arbeidsmiljøet i Virke, fortsetter han.

FORHANDLET: Advokat Jan-Erik Sverre forhandlet sluttpakker på vegne av Virke med ansatte som sluttet etter en omorganisering.

– Bisto i forhandlinger

Mandag skrev VG at en rekke ledere endte med å få sluttpakker som følge av en omorganisering hvor administrerende direktør byttet ut nesten hele toppledergruppen.

Da Kristensen skulle utarbeide sluttpakker for ansatte som ikke lengre skulle fortsette i toppledergruppen valgte han å engasjere samme advokat, Jan-Erik Sverre, til å forhandle sluttpakkene.

Det er da kun gått et halvt år siden samme advokat gransket han for trakasserende lederatferd.

– Kvale har bistått Virke med HR-relaterte problemstillinger i en årrekke, og har i denne forbindelse også naturlig bistått i forhandlinger knyttet til sluttavtaler. Jeg har ikke oversikt over det eksakte antallet, skriver Sverre i en e-post til VG.

I et annet varsel fra 2021, som kom etter Kvale hadde gransket det første varselet, stiller en ansatt spørsmål ved det vedkommende mener er sammenblanding av roller:

Varsleren skriver at det er vanskelig å stole på varslerinstituttet i Virke, på grunn av at advokatfirmaet Kvale har hatt det som beskrives som en dobbeltrolle.

KRITIKK: UiO-professor Sverre Blandhol mener det kan skade omdømme til advokater å påta seg både granskingsoppdrag og deretter blir en partsrepresentant i en sak.

– Vil fraråde det

Jusprofessor Sverre Blandhol vil fraråde advokater å havne i tilsvarende situasjoner som Sverre har gjort i denne saken.

– Jeg kan skjønne at man reagerer, hvis en advokat først skal være uavhengig som gransker, og etterpå blir partsrepresentant for administrerende direktør som ble gransket. Det kunne vært klokt å ikke gjøre det som advokat, sier Blandhol til VG.

– Det kan få negative omdømmemessige konsekvenser for denne advokaten, for advokatfirmaet, for advokatbransjen og for granskingsinstituttet. Så jeg vil fraråde gjøre det, selv om det formelt sett ikke skulle være noe galt.

Han påpeker at man da kan havne i en situasjon hvor man gir informasjon i fortrolighet til en gransker, som senere ender opp som motpart.

– Det kan oppfattes som en dobbeltrolle. Det er en forventning om uavhengighet og konfidensialitet når man gjennomfører en gransking. Om man deretter går over i en advokatrolle som en partsrepresentant, så går fra det objektive til det subjektive. Som advokat har man plikt til å være subjektiv og partisk. Det er en stor forskjell. Derfor vil jeg fraråde å opptre i en slik dobbeltrolle i samme sak, sier Blandhol.

AVVISER KRITIKKEN: Partner i Kvale, Jan-Erik Sverre, er ikke enig i kritikken fra UiO-professoren.

– Ikke riktig

Sverre avfeier kritikken. Han mener at han ikke har vært en partshjelp for administrerende direktør direkte – men at han har vært hyret inn av Virke.

– Blandhol står fritt til å ha sine meninger, men det fremgår at han baserer sin uttalelse på at jeg skal ha opptrådt som partsrepresentant for administrerende direktør. Dette er ikke riktig. I etterkant av granskingen har jeg som tidligere nevnt bistått Virke knyttet til en omorganiseringsprosess, skriver Sverre i en e-post til VG.

– Har dere fått konfidensiell informasjon under granskingen fra en person som senere var en motpart ved forhandlinger om sluttpakker? I så fall: Hvordan tror du det opplevdes for de som satt på andre siden av bordet?

– De som ble intervjuet i granskingen har krav på beskyttelse og jeg kommer ikke til å dele informasjon eller vurderinger som kan bidra til å identifisere personer eller innspill vi fikk.

Sverre mener ikke at han har hatt en dobbeltrolle i sine oppdrag fra Virke.

– Jeg er ikke enig, og oppfatter at han ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva min bistand til Virke har bestått i.

VG har forelagt kritikken for avtroppende administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Publisert