Flyanalytiker: Aksjonærene har tapt nesten alt i SAS

Analytiker beregner at opp mot 97 av verdiene kan gå tapt i en redning av flyselskapet SAS, som fortsatt prises 5,8 milliarder på Stockholm-børsen. – Aksjeinvestorene har med andre ord ikke helt oppfattet at deres verdier er borte.

KJEMPER FOR Å OVERLEVE: SAS må få både kreditorer, investorer og ansatte med på en omfattende kriseløsning.
Publisert: Publisert:

Det kriserammede flyselskapet jobber med å sy sammen en redningspakke som skal kutte gjelden og tilføre friske penger.

Pakken må gjennomføres for at SAS skal overleve, konkluderer flyanalytiker Jacob Pedersen i danske Sydbank.

Han forventer at de statlige eierne Danmark og Sverige kommer til å stå sentralt i redningsaksjonen når gjeld skal gjøres om til aksjer. Men for dagens aksjeeiere er det aller meste tapt, skriver Pedersen i en fersk analyse.

– Deres verdier er borte

Ifølge analytikeren skylder SAS de statlige eierne seks milliarder svenske kroner i såkalt hybridgjeld, pluss tre milliarder i andre lån.

Nylig la SAS frem en skisse over hva selskapet trenger av hjelp. Gjelden skal kuttes ved at 20 milliarder svenske kroner omgjøres fra gjeld til aksjer, mens 9,5 milliarder skal hentes inn i ny kapital.

SAS hadde en rentebærende gjeld på 40,5 milliarder kroner ved utløpet av siste kvartal, har selskapet opplyst.

Les også

Frp om SAS: – Vi kan ikke kaste gode penger etter dårlige

Pedersen skriver at statene kan komme til å avskrive de ni milliardene i gjeld.

Hvilke betingelser nye investorer og dagens kreditorer vil få er uvisst, men Pedersen har gjort en beregning med utgangspunkt i betingelsene da SAS refinansierte selskapet høsten 2020.

– Det resulterer i en utvanning på cirka 96–97 prosent av de eksisterende aksjonærene, skriver han.

Med andre ord vil et slikt scenario betyr at aksjonærene som i dag eier hundre prosent av SAS vil bli sittende med mellom tre og fire prosent av nye SAS.

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen i danske Sydbank.

SAS-sjef Anko van der Werff har også advart at aksjonærene om at kriseplanen innebærer en betydelig utvanning.

SAS-aksjene er i dag verdt rundt 5,8 milliarder svenske kroner på Stockholm-børsen.

– Aksjeinvestorene har med andre ord ikke helt oppfattet at deres verdier er borte og at deres eierandel stort sett blir visket bort når rekapitaliseringen blir gjennomført, skriver Pedersen.

Tror SAS vil slite med å få nye investorer om bord

Pedersen regner seg også frem til at de statlige eierne Danmark og Sverige vil måtte skyte inn opp mot to milliarder svenske kroner hver hvis de skal kunne opprettholde sine eierandeler.

SAS forventer at en «betydelig del» av den friske kapitalen vil komme fra nye investorer, ifølge den siste kvartalsrapporten.

Den svenske avisen Dagens Industri har spekulert i at en gruppe utenlandske investorer kan være interessert i å ta over SAS.

Pedersen mener at det vil bli vanskelig å få nye investorer om bord, og at sannsynligheten for at andre flyselskaper kjøper SAS er lav.

Han tror likevel at døren kan åpnes hvis nye investorer kan få majoriteten av aksjene i SAS.

– Vi har mange ganger de siste 15 årene sett investorer putte penger i flyselskapet for å få innflytelse, skriver han.

Les også

Staten hyrer inn eksperthjelp i SAS-krisen

En slik investorgruppe kan imidlertid havne på kollisjonskurs med spesielt den danske staten, fremholder Pedersen.

Han peker på at nye investorer ikke nødvendigvis vil beholde Kastrup som den sentrale flyplassen for SAS, noe som har vært viktig for Danmark.

Det kan igjen bety at statene må øke eierandelen for å beholde kontrollen, påpeker Pedersen. I dag sitter Danmark og Sverige med 21,8 prosent hver av aksjene i selskapet.

– Uansett hvordan vi vrir og vender på det så tvinger historien om at det kan være en potensiell storaksjonær på vei inn i SAS statene til å revurdere sitt engasjement i SAS, skriver Pedersen.

Publisert: