Streik i prosessindustrien fra mandag: – Vil holde det gående til vi får et bedre tilbud

Meglingen i oppgjøret for prosessindustrien endte i konflikt lørdag kveld. Norsk Industri trodde det nærmet seg en løsning, men erkjenner at de bommet litt.

Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim, fotografert i 2019
Publisert: Publisert:

– Det har vært en krevende forhandlingssituasjon, der Industri Energi har fremmet flere svært prinsipielle krav som blant annet omfatter rett til å iverksette aksjoner lokalt, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, i en pressemelding

Forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk Industri på arbeidsgiversiden om elektrokjemisk overenskomst ble brutt 4. mai. Kampen står blant annet om pressmidler i de lokale forhandlingene.

– De tillitsvalgte i bransjen har i en årrekke erfart at de lokale lønnsforhandlingene ikke gjennomføres som reelle forhandlinger, sier forbundsleder Frode Alfheim i fagforeningen Industri Energi.

– Det er vi helt uenig i, industrien har gjennom tiår dokumentert at forhandlingene fungerer etter boken, sier Stein Lier-Hansen.

Prinsipiell uenighet

Tariffavtalen mellom Industri Energi og Norsk Industri er en såkalt minstelønnsavtale, hvor en betydelig del av lønnsforhandlingene foregår lokalt.

– Lønnsutviklingen er delt i lokale og sentrale forhandlinger, det må fungere, sier Lier-Hansen

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

– Vi har krevd å få på plass lokale aksjonsmidler, som skal gi fortgang i lønnsforhandlingene, sier Alfheim til E24.

Det kan for eksempel dreie seg om muligheten til å skru ned temperaturen ved et smelteverk, for å senke tempoet på produksjonen. Det er et smelteverk som har en slik avtale i dag. En del av utfordringen er at bedriftene er ulike og har forskjellig utstyr som potensielt kan skades av produksjonsstans.

– Det er delte meninger om hvordan det har fungert. De ansatte mener det har fungert bra, mens arbeidsgiversiden mener det har ført til konflikter, sier Lier-Hansen

– Vi er villige til å sette oss ned lokalt for å finne pressmidler som ikke skal gå utover produksjonsanlegg, altså finne løsninger som ikke kan gi noen teknisk skade. Målet er å sinke produksjonen, sier Alfheim i Industri Energi.

– Det kan hende det hadde vært mulig, men vårt utgangspunkt er det prinsipielle. De ansatte har streikerett i de sentrale forhnaldingene. Den norske modellen er basert på at man blir enig i de lokale uten konflikt, svarer Lier-Hansen.

Meglingen ble ledet av riksmekler Mats Wilhelm Ruland. Streiken ble først bekreftet av Ruland overfor Dagbladet Børsen.

– Det var en skikkelig lang megling – 18 timer på overtid – der partene dessverre ikke lykkes i å finne en løsning, skriver han i en tekstmelding til Aftenposten.

– Bommet litt

– Vi ønsker så klart ikke slike konflikter. Vi vil jobbe for å finne gode løsninger og mener vi var nært en løsning, men der bommet vi litt, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til E24 lørdag kveld.

De som blir tatt ut i streik, jobber i ti forskjellige bedrifter. Hardest rammede enkeltsted blir Glencore Nikkelverk i Kristiansand, der 328 tas ut. Mens det fra Elkem totalt blir tatt ut 435 personer i streiken.

– Vi kom ikke langt nok med hovedkrav eller økonomiske krav. Streik er noe man gjør for å få et bedre tilbud, vi vil holde det gående til vi får et bedre tilbud, sier Frode Alfheim i Industri Energi.

Riksmegler Mats Rauland

Meglingsfristen gikk ut ved midnatt, men fortsatte utover lørdagen til bruddet ble bekreftet i 18.30-tiden. Dermed går 1.422 Industri Energi-medlemmer i elektrokjemisk industri ut i streik fra mandag.

Elektrokjemisk overenskomst omfatter rundt 7.600 Industri Energi-medlemmer innen elektrokjemisk industri. Det sentrale kravet for Industri Energi var å styrke de lokale forhandlingene i overenskomsten, heter det i pressemeldingen fra fagforeningen.

Publisert: