Vil vurdere meldeplikt for å hindre misbruk av fremtidsfullmakter

Justisministeren vil vurdere å innføre et varslingssystem for banker etter E24s sak «Millionfullmaktene».

Justisminister Monica Mæland (H) sier at hun vil vurdere om banker og andre finansforetak bør pålegges en meldeplikt til fylkesmannen.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mandag 22. juni fortalte E24 om advokat John Hammervoll som de siste årene har overført rundt 6,8 millioner kroner fra kontoen til en kvinne i 90-årene til sitt eget advokatfirma og den avskiltede eiendomsmegleren Odd Kalsnes. Advokaten er siktet for grov økonomisk utroskap og Kalsnes for medvirkning. Begge nekter straffskyld.

Overføringene kunne skje fordi kvinnen hadde underskrevet en vedvarende fremtidsfullmakt med advokat John Hammervoll.

Les hele svaret fra Hammervolls advokat her.

I etterkant av saken stilte finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, spørsmål til justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) for å høre om statsråden vil ta initiativ til å gjøre det lettere for banker å varsle om mulig misbruk av fremtidsfullmakter.

«En fremtidsfullmakt forvaltet av en kompetent person som man har kjennskap og tillit til er i mange tilfeller et bedre alternativ enn et offentlig vergemål forvaltet av fylkesmannen. Fremtidsfullmakter kan imidlertid gi svært mye makt til den som velges som fullmektig, og denne makten kan i verste fall misbrukes», skrev Listhaug.

Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, stilte spørsmål til justisministeren etter at DNB og Finans Norge uttalte til E24 at det er vanskelig for bankene å varsle om mulig misbruk.

I svaret til Stortinget bekrefter Mæland at hun vil se nærmere på problemstillingen:

– Jeg vil i samråd med Finansdepartementet vurdere om banker og andre finansforetak bør pålegges en meldeplikt til fylkesmannen ved fare for misbruk av fremtidsfullmakter.

Utfordrende personvernhensyn

På spørsmål fra E24 om hvordan en eventuell meldeplikt skulle fungert i praksis svarer departementet:

– Dette er et viktig spørsmål og må underlegges nærmere utredning og høring før vi foreslår en konkret løsning, sier Linda Hafstad, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet.

En mulig løsning som skisseres fra departementet kan være å utvide den etablerte ordningen med meldeplikt som gjelder blant annet for politiet og omsorgsinstitusjoner, til også å omfatte finansinstitusjonene.

Les også

Justisministeren må svare på spørsmål etter E24-sak

– Banker eller andre finansinstitusjoner som blir kjent med mistenkelige forhold, kan på samme måte pålegges en plikt til å melde til fylkesmannen. Melding fra flere instanser vil lette fylkesmannens arbeid med å trygge eldre og sårbare personer ved hjelp av vergemålsordningen, sier Hafstad.

I forbindelse med E24s sak bemerket Terje Fjeldvær, som leder DNBs bedrageriforebyggende enhet, at det med dagens regelverk er utfordrende for bankene å varsle i saker hvor det er mistanke om misbruk av noens konto.

Les også

Advokatbevillingen suspenderes

– Det er veldig utfordrende fordi vi ønsker å bistå, men har ingen å varsle. Regelverket åpner ikke for det, fordi vi er bundet av taushetsplikt opp mot kunden, sa han.

Justis- og beredskapsministeren har registrert at DNB ønsket å gjøre mer for å trygge de mest sårbare kundene.

– Jeg har merket meg at finansnæringen er positiv til å bidra mer aktivt til å hindre mulig misbruk av fremtidsfullmakter.

Mæland skriver imidlertid at det er et utfordrende område fordi personvernhensyn står sterkt.

Les også

Gransket seg selv etter millionoverføringer fra kvinne i 90-årene – fortsatte faktureringen

Følger nøye med

Ordningen med fremtidsfullmakter ble innført i 2013. Ifølge Justis- og beredskapsdepartementet kan man med en slik fullmakt selv bestemme hvem som skal være fullmektig og hvilke behov som skal oppfylles. Eksempel på dette er hjelp til å betale regninger og pleie og stell.

Det offentlige fører imidlertid ingen kontroll med fremtidsfullmakter. De må ikke godkjennes før de inngås og det er ikke noe ettersyn med hvordan de brukes.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland skriver i sitt svar til Stortinget at hun er opptatt av å bidra til å forhindre at fremtidsfullmakter kan brukes til å utnytte de svakeste i samfunnet.

– Jeg følger nøye med på bruken av fremtidsfullmaktene med tanke på å sikre selvbestemmelse samtidig som misbruk unngås.

Publisert: