Norfund og KLP satser i Asia: Skal selge ren energi til bedrifter

Norfund og KLP vil bygge ut fornybar energi i Asia for å spare bedrifter for kostbare investeringer. – Et naturlig neste skritt, sier Norfund-sjef Tellef Thorleifsson.

Singapore-baserte Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions har blant annet bygget ut et større solcelleanlegg på Bangalore-flyplassen i India. Nå får de Norfund og KLP på laget.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Nylig omtalte E24 hvordan det norske virkemiddelapparatet bidro til å utløse investeringer i ny teknologi i Alteras nye oljetankere, inkludert Enova-støtte og lån og garantier fra Giek og Eksportkreditt.

Et annet norsk virkemiddel er investeringsfondet Norfund, som bruker mye penger på å sikre garantier og finansiering for fornybar energi i utviklingsland, ofte med kommersielle aktører på laget.

Nå går Norfund sammen med det norske pensjonsselskapet KLP og investerer 54 millioner dollar (478 millioner kroner) i fornybar energi til bedrifter i Asia.

Det skjer gjennom det Singapore-baserte selskapet Berkeley Energy Commercial Industrial Solutions (Becis).

– Ved å tilby fornybar energi direkte til storbrukere i vil vi gi et viktig bidrag til både å skape arbeidsplasser og kutte store klimagassutslipp, sier Norfund-sjef Tellef Thorleifsson.

Nyheten legges frem før Norfund-konferansen tirsdag, hvor behovet for økte investeringer i u-land er et sentralt tema.

Les også

Bryggerisjefen fikk e-post fra «Ruthie» om å betale regningen til en annen bank. Det var det siste de så til pengene.

Norfund-sjef Tellef Thorleifsson.

Norfunds mål med dette prosjektet er å etter hvert kunne tilby fornybar energi med en kapasitet på minst 500 megawatt til selskaper i Asia. Det er en kapasitet som tilsvarer halvparten av Statkrafts vindprosjekt på Fosen, som er Norges største vindkraftanlegg.

Finansierte solceller på flyplass

Berkeley har tidligere finansiert utbyggingen av et større solcelleanlegg på Bangalore-flyplassen i India og tatt i bruk biobrensel i stedet for kull til å produsere damp ved et anlegg for ølprodusenten Heineken i Indonesia.

Løsningen de har valgt gjør det meget enkelt for asiatiske bedrifter. Berkeleys modell er å levere energi som en tjeneste. Det vil si at de bygger ut anlegget, slik at bedriften slipper å dekke investeringen men bare betaler for energien i etterkant.

– Fornybar energi kan nå gi lavere strømpriser for svært mange bedrifter i utviklingsland, men utfordringen er ofte tilgangen på rimelig nok kapital til å investere i løsningene. Her kommer Berkeleys løsning inn som et svært attraktivt tilbud, sier Thorleifsson.

Med på laget har Berkeley også Siemens Financial Services, som er teknologikjempens finansvirksomhet. Etter å ha bygget ut flere slike energiløsninger i India, Indonesia og Thailand skal Berkeley nå utvide virksomheten til Filippinene, Vietnam, Malaysia og Kina.

Også den nederlandske utviklingsbanken FMO er blant støttespillerne bak Becis.

Les også

Nordfund tar selvkritikk etter gigantsvindel

– Naturlig neste skritt

De siste årene har Norfund blant annet støttet Scatec Solars utbygginger av solkraft i en rekke land. Norfunds tidlige virksomhet besto blant annet av å investere i vannkraft i utlandet sammen med Statkraft, gjennom selskapet SN Power.

Norfund har også finansiert solkraft til husholdninger i utviklingsland, sammen med norske Empower Energy, som drives av tidligere Scatec Solar-direktør Terje Osmundsen. Så langt har Norfund støttet energiprosjekter med en samlet kapasitet på nær 10 terawattimer (TWh) årlig.

Empower bygger for tiden et solcelleanlegg i Accra i Ghana for en familieeid bedrift, og har inngått en 20-årig salgsavtale. Dermed kan de sikre seg billigere strøm, for strømprisen i Ghana er langt høyere enn i Norge, og ligger ifølge Empower på nær to kroner kilowattimen.

Denne typen løsninger ønsker Norfund nå å ta i bruk også i Asia, gjennom samarbeidet med Berkeley Energys virksomhet.

– En større satsing på fornybar energi direkte til bedrifter er et naturlig neste skritt i utbyggingen av vår energisatsing, sier Thorleifsson.

Kan dempe risikoen

Aktører som Norfund kan spille en viktig rolle for å utløse investeringer i utviklingsland, hvor finansielle aktører ofte er bekymret for risiko. Det trengs store investeringer for å sikre et grønt skifte også i utviklingsland.

Fondet går typisk inn og eier eller finansierer en liten andel av et prosjekt. Dette bidrar til å øke tryggheten for andre aktører, som for eksempel utbyggere, pensjonsfond og banker.

Dermed kan prosjektet gjennomføres til tross for noe høyere risiko enn et prosjekt i et mer utviklet land.

Nicolai Tangen har inntatt Oljefondet. Les hva han må ta fatt i fra dag én.
Publisert: