Sjøfartsdirektoratet avdekket syv avvik og svikt i sikkerhetspolitikken hos Hurtigruten

Sjøfartsdirektoratet gir Hurtigruten alvorlig kritikk etter å ha funnet flere avvik og sikkerhetssvikt under granskingen av koronautbruddet på Roald Amundsen.

Hurtigruteskipet Roald Amundsen til kai i Breivika ved Tromsø.
  • NTB-Steinar Schjetne
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Det er bekymringsfullt at Sjøfartsdirektoratet setter spørsmålstegn ved om sikkerhetskultur var godt nok innarbeidet i organisasjonen. Allerede kort tid etter covid-19-utbruddet på MS Roald Amundsen forsterket vi arbeidet med å sikre rutiner og bedre oppfølging av disse, sier daglig leder Asta Lassesen i Hurtigruten Cruise. Hun leder den operasjonelle driften i Hurtigruten.

Sjøfartsdirektoratets revisjon ble gjennomført etter at det i juli oppsto koronasmitteutbrudd på hurtigruteskipet Roald Amundsen. Det ble registrert smitte hos 29 passasjerer og 42 ansatte etter utbruddet.

De dramatiske hendelsene om bord er også gjenstand for politietterforskning. Hurtigruten har dessuten hyret advokatfirmaet Wiersholm og DNV GL til å gjennomføre en ekstern gransking av hva som ble gjort før, under og etter smitteutbruddet om bord. De skal blant annet gå gjennom ansattes datamaskiner og eposter og intervjue flere ansatte

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har på sin side opprettet tilsynssak mot helsepersonell på skipet.

Flere feil

Direktoratet peker i sin revisjonsrapport blant annet på at beredskapen ikke fungerte, at varslingsrutiner for smitte om bord ikke ble fulgt, og at det tok flere dager før rederiledelsen ble informert. Det ble dessuten ikke gjort noen risikovurdering i forkant av seilasen i juli, til tross for at det var en pågående pandemi da cruiset startet og at det var redusert bemanning i rederiadministrasjonen, påpekes det i rapporten.

Selv om det skulle stemme at rederiledelsen ikke formelt ble varslet om koronamistanken om bord, skriver Sjøfartsdirektoratet at «uavhengig av formelle eller uformelle rapporteringslinjer er det konstatert at sentrale roller i rederiadministrasjonen ikke fulgte opp mistanken allerede 29. juli.»

– Det gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved rederiets sikkerhetskultur og hvor godt sikkerhetspolitikken er innarbeidet i selskapet, skriver direktoratet, som vil «sterkt påpeke at det har kommet fram i revisjonen at Hurtigrutens risikostyring ikke er god nok».

Jobber med forbedring

– Det Sjøfartsdirektoratet påpeker er alvorlig og viser at vi må forbedre oss. Dette er første viktige steg på veien til å få alle svar på bordet og få forbedret alle aspekter av operasjonen vår. Nå avventer vi den eksterne granskingen, som vil gi oss enda flere svar og et bredere grunnlag for arbeidet vi har foran oss, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

Rederiet understreker at forbedringsarbeidet allerede er i gang. Ingen av avvikene blir kategorisert som alvorlige, og de får ikke konsekvenser for Hurtigrutens driftstillatelser, opplyser Hurtigruten tirsdag kveld.

– Avvikene som blir påpekt av direktoratet, er viktige for oss i arbeidet med en forsvarlig oppstart av ekspedisjonscruise-virksomheten når covid-19-situasjonen tillater det. Det arbeidet er godt i gang, sier Lassesen.

Hurtigruten skal innen 21. september levere en plan for å korrigere avvikene. Planen skal godkjennes av direktoratet og avvikene lukkes innen 24. november.

Publisert: