IMF: Høy gjeld og boligpriser er risikofaktorer i Norge

IMF har gjennomgått det finansielle systemet i Norge. Konklusjonen er at systemet i Norge er robust og godt regulert, men det finnes sårbarheter.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I forbindelse med coronapandemien påpeker IMF at usikkerheten er stor og at de viktigste risikofaktorene i det norske finanssystemet fortsatt er den store gjelden i husholdningssektoren, høye eiendomspriser og bankenes avhengighet av finansiering i kapitalmarkedene, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

– Det finansielle systemet i Norge fungerer godt, men vi står overfor utfordringer. IMFs analyse av sårbarheter knyttet blant annet til eiendomsmarkedene og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet sammenfaller i stor grad med våre egne vurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner i en uttalelse.

– Jeg er glad for at norske myndigheter får gode skussmål for innsatsen som er lagt ned de siste årene, og det er verdifullt for det videre arbeidet at vi nå får et nytt sett av anbefalinger fra IMF, fortsetter han.

IMF: Verdensøkonomien er ikke friskmeldt ennåAllerede fattige land står overfor en potensiell massiv gjeldskrise

Vil gjøre boliglånsforskriften permanent

IMF anbefaler flere forbedringer. Blant annet at boliglånsforskriften gjøres permanent.

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad og hvor mye som trengs i inntekt for å betjene boliglånet. Forskriften ble innført for å hindre for stor oppbygging av gjeld i befolkningen.

I tillegg anbefaler IMF også at de norske myndighetene skal vurdere å innføre nye tiltak mot risiko i næringseiendomsmarkedet. I tillegg anbefales det å styrke tilsynet med mindre banker og IKT-sikkerheten i betalingssystemet.

Det anbefales også at de norske myndighetene videreutvikler kommunikasjonen og koordineringen i arbeidet med finansiell stabilitet, skriver Finansdepartementet.

Bankene melder om økt boliglånsetterspørsel og høyere marginer

Stresstest av banker

Departementet skriver at mesteparten av arbeidet med IMFs rapport ble gjort før coronapandemien, men at den har blitt oppdatert med en utvidet stresstest av de norske bankene i forbindelse med virusutbruddet.

Her kom det frem at bankene samlet sett kan bære betydelige tap som kan komme som følge av pandemien og i et nedgangsscenario.

IMF har jevnlig større gjennomganger av medlemslandenes finansielle systemer. Forrige gjennomgang av Norge var i 2014–2015. Under denne nyeste gjennomgangen har eksperter fra IMF hatt en rekke møter med norske myndigheter, finansforetak og fagmiljøer og vært på tre besøk her i landet.

Publisert: