Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

Den tidligere statsråden tar over som leder for bransjeforeningen etter at Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen gikk av.

Påtroppende leder for Norsk olje og gass Anniken Hauglie her fra en tidligere anledning.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Det opplyser Norsk olje og gass i en pressemelding.

– Med Anniken Hauglie har vi fått en særdeles kompetent og god leder, sier styreleder Monica Th. Bjørkmann i Norsk olje og gass en kommentar.

– Hauglie har en meget sterk politisk erfaring og forståelse. Som tidligere statsråd har hun unike forutsetninger til å lede organisasjonen gjennom den politiske debatten og de utfordringene industrien står midt oppe i, fortsetter hun.

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen varslet tidlig i januar at han ville forlate bransjeorganisasjonen.

Karl-Eirik Schjøtt-Pedersen går av som toppsjef i Norsk Olje og Gass

– Viktig næring for Norge

Hauglie var arbeids- og sosialminister inntil 24. januar i år da hun forlot regjeringen. Som følge av dette vil Karantenenemnda avgjøre når hun kan starte i stillingen.

I en uttalelse sier Hauglie at det er en spennende utfordring hun ser frem til å ta fatt på.

– Olje- og gassindustrien er en viktig næring for Norge. Den har avgjørende betydning for inntekter til statskassen og vår velferd, for arbeidsplasser over hele landet og som driver for teknologi og forskning som er viktig for Norge. Næringen vil også være avgjørende for at vi skal nå våre klimamål, sier hun.

Oljeindustrien ber om skatteutsettelse for å holde aktiviteten oppe

Industri Energi: – Har gjort mye bra

– For det første må jeg gratulere henne med ny jobb og ønske velkommen til Norges mest spennende bransje. Samtidig er det jo litt synd at starten hennes skulle skje i en slik alvorlig situasjon som vi er i nå, sier Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi.

Han representerer den største fagforeningen på norsk sokkel og gir Hauglie gode skussmål.

Hauglie hadde nemlig som arbeidsminister ansvaret for Petroleumstilsynet og Industri Energi-lederen forteller at de samarbeidet godt under oljebremsen – da oljenæringen nedbemannet og mange var bekymret for sikkerheten.

– Anniken har gjort mye bra og hun kjenner nok spesielt godt til HMS-delen av bransjen. De erfaringene og arbeidet må hun huske på i sin nye jobb, sier Alfheim.

Safe-leder Hilde-Marit Rysst.

– Har en god bakgrunn

Leder for fagforbundet Safe, Hilde-Marit Rysst, er positivt innstilt til den nye sjefen i Norsk olje og gass.

- Hun har en god bakgrunn som statsråd i Arbeids- og sosialdepertementet. Der har hun vært opptatt av vår bransje, sier Rysst.

Safe-lederen viser blant annet til arbeidet med HMS-meldingen om norsk sokkel i 2018. Også Rysst peker på at Hauglie har hatt ansvaret for Petroleumstilsynet i sin tidligere jobb.

- Disse tingene gjør at hun har en relevant bakgrunn, sier hun.

Hauglie tar over sjefsstolen i Norsk olje og gass midt under coronakrisen. Oljeprisen har falt til det laveste nivået siden tidlig 2000-tall, noe som kan ramme oljenæringen hardt.

Rysst trekker frem at det er viktig med et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

- Nå står vi i en veldig spesiell situasjon, som også gjør at partene blir litt utfordret. Det å være tydelig i Norsk olje og gass, i interne rekker, om at begge partene blir hørt, det håper jeg, sier Rysst.

Redusert bemanning offshore: På sikt kan produksjonen rammes

Nav-skandalen

Hauglie var ansvarlig statsråd da Nav-skandalen sprakk i fjor høst. Siden 2012 eller tidligere har Nav feiltolket en EU-forordning som gjorde at i underkant av 2.000 trygdemottagere har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Flere har også blitt dømt til fengsel for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse.

Arbeiderpartiet mente avgangen var en innrømmelse fra statsminister Erna Solberg om at Hauglie hadde et stort ansvar for Nav-skandalen. Hauglie på sin side hevdet tidlig at det var hennes valg å gå av, og understreket samtidig at det har vært «kjent lenge» at hun ikke ønsket å stille til valg som stortingsrepresentant neste periode, ifølge NTB.

Les også: Derfor gikk Anniken Hauglie av som minister
Publisert: