Arbeidsgivere savner utvidet permitteringsperiode i revidert budsjett: – For sent over sommeren

I revidert nasjonalbudsjett ble ikke permitteringsordningen forlenget til 52 uker. Nå varsles det om at permitteringer må gjøres om til oppsigelser.

Nina Melsom, direktør for området arbeidsliv i NHO
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

– Det er akkurat dette vi håpet å unngå. Det forsterker situasjonen, det vil si at det ikke er noen bedring eller endring som fører til at det er bedre utsikter for næringen, sier Dorothy Billett, daglig leder i Securitas Aviation.

I forkant av revidert nasjonalbudsjett, og de nye coronatiltakene som ble presentert torsdag ettermiddag, fortalte Billett til E24 at 65 prosent av de Securitas-ansatte ved flyplassene er permitterte. Det er også bestemt at opptil 20 prosent skal sies opp ved flyplassene i Stavanger, Bergen, Haugesund, Sandefjord og Trondheim.

Uten et endret permitteringsregelverk, frykter hun å bli nødt til å si opp enda flere.

Dorothy Billett, daglig leder i Securitas Aviation, sier at usikkerheten gjør dem sikre på at de må gjennomføre oppsigelser.

Fredag ettermiddag offentliggjorde Utenriksdepartementet de nye reiserådene. Til tross for lettelse i reiserestriksjonene, som kanskje kan føre til en økning i flytrafikken, må selskapet gjennomføre nedbemanningen som planlagt.

– Selv om flyselskapene kan fylle flyene, vet vi ikke om flere kommer til å reise. Usikkerheten gjør oss sikre på at vi må gjennomføre oppsigelser, sier hun.

– Skaper usikkerhet

Onsdag sendte også toppsjefene i landets største hotellvirksomheter brev til Stortinget, og advarte om at det vil bli oppsigelser om ikke en utvidelse av permitteringsordningen kommer på plass.

Per i dag er permitteringsordningen forlenget til 31. oktober. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det er behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt utover de 26 ukene som nå gjelder. I revidert nasjonalbudsjett kom det frem at denne vurderingen senest gjøres i statsbudsjettet for 2021.

Nina Melsom, direktør for området arbeidsliv i NHO, sier at store deler av markedene vil komme tilbake igjen.

Nina Melsom, direktør for området arbeidsliv i NHO, mener det er for sent å komme tilbake til forslag om en utvidelse over sommeren. Hun er enig med Billett, og sier ventetiden skaper usikkerhet hos bedriftene. På grunn av regler om oppsigelsestid må mange begynne å iverksette oppsigelsesprosesser allerede nå.

– Usikkerheten hadde vært mindre dersom ordningen hadde vært utvidet allerede nå. For mange av bedriftene og deres ansatte er det krevende å gjennomføre en stor nedbemanningsrunde, sier hun.

Hun forteller at mange bransjer er tøft rammet av smitteverntiltak, men at store deler av markedene vil komme tilbake. Per nå må imidlertid bedriftene forholde seg til at permitteringsordningen kun er forlenget ut oktober.

– Men er det ikke uheldig å la arbeidstagere være permittert i 52 uker og låse arbeidskraften så lenge?

– Jo, hvis det hadde vært ledig arbeid der ute, hadde det vært uheldig å låse arbeidskraften. Men det er ikke slik situasjonen er nå. Permitteringer skal også kun brukes når det er midlertidig nedgang i bedriften, svarer hun.

Les også

Enighet om å forlenge permitteringsordningen til 31. oktober

Les også

Norges største hotellkjeder varsler oppsigelser i sommer uten utvidelse av permitteringsordningen

Gisle James Natvik, professor ved Handelshøyskolen BI, er skeptisk til å la bedriftene få permittere ansatte i opptil 52 uker.

Økonomene er skeptiske

Til tross for at mange bedrifter har det vanskelig, er ikke økonomene utelukkende positive til en utvidelse på 52 uker. Gisle James Natvik, professor ved Handelshøyskolen BI, syns det virker prematurt å utvide ordningen til 52 uker nå og forteller at vi i dag vet lite om hvordan situasjonen kommer til å se ut i januar.

– Det er forståelig at bedriftene ønsker å øke permitteringsperioden, men det hindrer omstilling. Det er uheldig for både arbeidstagerne og samfunnet at mange blir sittende på vent for å komme tilbake igjen på jobb, sier han og fortsetter:

– Arbeidskraften blir dermed sannsynligvis dårligere utnyttet. Det er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier han.

Professor i økonomi ved Universitetet i Oslo, Karen Helene Ulltveit-Moe, sier mange bedrifter har det vanskelig, men trekker frem at myndighetene har gjort mye.

– Selvsagt skal vi hjelpe bedriftene, men regjeringen har også vært tydelig på at vi må ha et bevisst forhold til at tiltakene har en kostnadsside, og at vi nå langsomt kommer over i en ny fase, sier hun.

Om permitteringsperioden bør utvides eller ikke, mener Karen Helene Ulltveit-Moe avhenger av de underliggende årsakene til at bedriftene sliter.

Nå mener professoren utgangspunktet må være å prøve å få flest mulig over i jobb igjen, og det må permitteringsreglene bidra til. Om permitteringsperioden bør utvides eller ikke, mener hun avhenger av de underliggende årsakene til at bedriftene sliter.

– Det kreves en nøye gjennomgang av dette før man bør gå inn for forlengelse, og det er også viktig å se forskjellige tiltak opp mot hverandre, sier hun.

Professoren sier også at det i øyeblikket er et stort press på at myndighetene skal gjøre veldig mye, og mange bedrifter ønsker støtte.

– I starten gikk myndighetene hardt ut med noen massive tiltak. Nå er vi i en annen fase, og ulike tiltak må settes opp mot hverandre. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alt, og da blir det viktig å prioritere, avslutter hun.

Publisert: