• ØKER: SSB anslår at investeringene i olje og gass øker med 20 milliarder kroner neste år – fra 155,5 milliarder kroner til 175 milliarder kroner. Illustrasjonsfoto av Oseberg-plattformen: Helge Hansen/NTB scanpix

Olje og kraft drar investeringsveksten opp

Investeringene innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning har hatt en vekst i 2018, og SSB anslår at veksten fortsetter neste år.