Internett splitter samfunnet

Internett fører ikke til et mer likestilt samfunn, men bidrar snarere til å styrke eksisterende klasseskiller, viser en engelsk forskningsrapport.