Finansministeren drukner i oljemilliarder

Statens inntekter fra norsk sokkel har hittil i år ligget langt over anslagene både i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 18 år gammel

Alle kjente tall tyder på at verdiene i oljefondet nå har passert 1.000 milliarder kroner. En offisiell bekreftelse på dette får vi først når halvårstallene legges fram den 23. august.

Norges Banks balanse ved halvårsskiftet viser at plasseringene i oljefondet da hadde en verdi på drøyt 942 milliarder kroner. Med dagens rekordhøye oljepriser er det derfor ikke særlig dristig å spå at verdiene i fondet ved årsskiftet vil ligge minst 55 milliarder høyere enn Norges Banks prognose på 1,016 billioner kroner.

Pris, ikke produksjon

Da revidert nasjonalbudsjett med et nødskrik passerte Stortinget i begynnelsen av mai var det klart at regjeringen måtte bruke 55,2 milliarder kroner fra oljefondet for å få endene til å møtes.

Uten å ha produsert ett fat mer enn beregnet vil imidlertid statskassa kunne innkassere hele dette beløpet, og trolig atskillig mer, basert på høyere priser enn beregnet.

Finansminister Per-Kristian Foss vil med andre ord kunne overføre det beløp til oljefondet som han lovet i budsjettet samtidig som de 55,2 milliardene han har budsjettert til bruk i 2004 i sin helhet dekkes av ekstraordinært høye priser.

Fra 170 til 270 kroner per fat

Da statsbudsjettet ble lagt fram i fjor høst anslo regjeringen en oljepris på 170 kroner per fat. I det reviderte budsjettet i mai ble anslaget økt til 200 kroner. I gjennomsnitt lå prisen året før på 204 kroner.

Utviklingen i 2004 har imidlertid gitt en langt høyere oljepris. I øyeblikket ligger prisen per fat på rundt 275 kroner. Hittil i år har prisen ligget mellom 240 og 270 kroner. Analytikere regner med at det uten nye store rystelser i markedet vil bli en gjennomsnittspris for året et sted mellom 260 og 270 kroner per fat.

En pris på årsbasis som ligger rundt 50 kroner høyere per fat enn regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett, vil gi finansministeren en merinntekt som er nesten nøyaktig lik det totale forbruk av oljepenger han har fått vedtatt for 2004.

Kjøper valuta

Men uansett hva slags tallgymnastikk man henfaller til, er det en kjensgjerning at ikke i noe land har nålevende generasjoner avsatt så mye til fremtidig bruk som nordmenn har gjort i det 21. århundre.

I praktisk talt alle andre land og også i Norge før det siste tiåret, låner finansministeren penger for å få et budsjett i balanse.

Per-Kristian Foss derimot har problemer med å holde unna for milliardene. Fredag kunngjorde Norges Bank at den hver dag i august må kjøpe utenlandsk valuta for 150 millioner kroner til å sette av i oljefondet. Hver dag i juli handlet sentralbanken for hele 300 millioner kroner i valuta til samme formål.

Publisert: