Stuerene toner fra nettet

Nedlastning av musikk har blitt allemannseie, med flere og flere lovlige alternativer. Snart får også Norge internasjonale nettbutikker for digital musikk.