Høsten 2010 begynte Snorre Slettemark på Copenhagen Business School i København. Planen var å bli der i fem år, men 22-åringen trivdes ikke i den danske hovedstaden.

Hovedgrunnen er at kjæresten bor i Bergen.

— Jeg bestemte meg derfor for å flytte tilbake til Bergen og følge studiet herfra. Dette var ikke noe problem for skolen, mesteparten av undervisningen er ikke obligatorisk, sier Slettemark til bt.no.

Han dro hjem til Bergen i februar i år og pendler nå til København for å følge de obligatoriske delene av undervisningen.

— Jeg oppfyller fortsatt alle skolens krav, og har også et brev fra skolen som bekrefter at jeg følger undervisningen aktivt. Jeg har vært nede og tatt to eksamener så langt denne våren, og skal ta den siste om et par uker.

Fikk kjemperegning

Overraskelsen var derfor stor da brevet fra Lånekassen dukket opp i postkassen i midten av april. Der sto det at han skyldte dem 47.000 kroner:

«Fordi du ikke bor i Købenavn vårsemesteret 2012, har du ikke rett til den utdanningsstøtten du har hevet for vårsemesteret 2012. Uberettiget mottatt støtte, til sammen kr 46.950, kreves tilbakebetalt snarest mulig.»

Han fikk én måneds frist på å betale pengene.

— Jeg snakket med en kundebehandler, som sa at jeg oppfyller Lånekassens krav så lenge jeg aktivt deltar på skolens obligatoriske arrangementer. Han ba meg klage, og sa at det kom til å ordne seg, forteller Slettemark.

Men denne måneden fikk han avslag på klagen.

— Til tross for at jeg ikke bryter skolens reglement, og er blant elevene med de beste karakterene på studiet, vil ikke Lånekassen tillate at jeg bor sammen kjæresten min i Bergen mens jeg utdanner meg. Månedene jeg har hatt i Bergen har vært noen av de lykkeligste i hele mitt liv, og tanken på å måtte flytte tilbake til et sted jeg ikke trivdes alene gjør meg deprimert og ulykkelig, sier studenten.

- Sånn er reglene

Lånekassen viser til paragraf 3.1 i forskriftene for tildeling av utdanningsstøtte, der det heter at «søker som tar utdanning i utlandet, må i tillegg til å ha opptak også oppholde seg på lærestedet og følge undervisningen».

- Det er regelen her. Hvis man flytter tilbake fra et lærested i utlandet, mister man retten til støtte. Forskriftene er tydelige, sier Hanne Bjertnes, kommunikasjonsrådgiver i Lånekassen.

Hun understreker at alle vedtak kan påklages til klagenemnda. Dersom man mener klagenemndas vedtak er feil, kan man gå til Sivilombudsmannen.

— Men han har jo vært deler av semesteret i Danmark. Hvorfor må han da betale tilbake hele semesterets støtte?

— Flytter man hjem, men kan dokumentere at man har oppholdt seg og studert på lærestedet deler av semesteret, beholder man støtten man har fått for den perioden, sier Bjertnes.

Ikke aktuelt å flytte

Sluttregningen kan dermed bli noe lavere for Slettemark, som har oppholdt seg i Købenavn i omtrent to av vårsemesterets fem måneder. 22-åringen er enig i at forskriftene støtter Lånekassens side av saken, men synes regelverket er unødvendig strengt.

— Dette har skapt mye stress for meg og min kjæreste, og jeg frykter at jeg ikke er alene om å være i en situasjon som dette. Jeg kan dokumentere at jeg følger studiet og får gode resultater. Jeg føler at Lånekassen virker fullstendig mot sin hensikt, sier 22-åringen.

Hva han skal gjøre med regningen, vet han ikke.

— Jeg kan ikke betale et sånt beløp på én måneds varsel. Jeg må vel jobbe, og kanskje ta en pause fra studiene. Det er ikke så mange andre måter å få tak i 50.000 kroner på enn å jobbe, sier han.

Å flytte tilbake til Danmark de siste tre studieårene er ikke aktuelt. Han ser heller for seg å fortsette å følge studiene fra Bergen, uten støtte fra Lånekassen, mens han jobber deltid.

— Jeg trives veldig godt her i Bergen, med kjæresten, sier Slettemark.