Norge må også belage seg på en lavere økonomiske vekst enn det som tidligere er antatt, mener finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap).

Verdensbanken har kraftig nedjustert sine forventninger til den globale veksten, og anslår en vekst på 2,5 prosent i år. Dette vil også påvirke norsk økonomi.

– De nye vekstanslagene tyder på at det blir en lavere vekst enn vi tidligere har sett for oss. Det vil også påvirke veksten i Norge, og vi må belage oss på at veksten i norsk økonomi blir lavere enn antatt, sa Sigbjørn Johnsen (Ap) i Stortingets spørretime onsdag.

Verre krise enn i 2008

Tidligere i dag kom det frem at Verdensbankens økonomer tegner et dramatisk bilde av konsekvensene den økonomiske turbulensen kan få om den forverres ytterligere.

— Ingen vil bli spart om krisen eskalerer. Både utviklings- og industrilands vekstrater kan komme til å falle like mye eller enda mer enn i 2008 og 2009, skriver makroøkonom Andrew Burns, som er hovedforfatteren bak den oppdaterte rapporten.

Kraftig ned

Onsdagens prognoser innebærer en betydelig nedjustering sammenlignet med prognoser fra juni i fjor, da Verdensbanken så for seg en global vekst på 3,6 prosent i år. I fjor lå den globale økonomiske veksten på 2,7 prosent, ifølge Verdensbankens beregninger.

Det er både de økonomiske krisetidene i Europa og en bremsing av veksten i de framvoksende økonomiene i Asia som er begrunnelsen for å redusere vekstanslagene. I Norge har regjeringen i sitt budsjett for i år lagt opp til en vekst i Bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge på 3,1 prosent. I desember satte Norges Bank ned styringsrenten med et halvt prosentpoeng.

Finansministeren mener det viser at førstelinjeforsvaret i norsk økonomi virker.

— Det er et tiltak som både skuer framover og som tar høyde for at det nå blir lavere vekst i Europa, sier Johnsen, som også la til at regjeringen følger den økonomiske situasjonen nøye.

- Utnytte handlingsrommet

Det beroliget ikke Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann Ketil Solvik-Olsen.

— Statsråden nevner ikke et eneste tiltak regjeringen har liggende klart, sier han.

Frp mener at regjeringen bør utnytte handlingsrommet som ligger i at norsk økonomi fortsatt er sterk, og sette inn motkonjunkturtiltakene på investeringer samfunnet trenger.

— I 2008 så vi at tiltakene førte til for stor oppblåsing av offentlig sektor. Derfor er vi opptatt av å få klarhet i regjeringens strategi, sier Solvik-Olsen.

Men finansministeren mener at hvilke tiltak som blir aktuelt å sette inn, er avhengig av situasjonen når den oppstår.

(©NTB)