Scatec Solar vil hente milliardbeløp for å finansiere SN Power-kjøpet

Publisert: Publisert:
Scatec-sjef Raymond Carlsen
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Solselskapet Scatec Solar varsler at selskapet vurderer å gjennomføre en emisjon rettet mot utvalgte norske og internasjonale investorer.

Nyheten kommer fire dager etter at Scatec Solar annonserte gigantoppkjøpet av vannkraftselskapet SN Power til nesten 11 milliarder kroner. Selskapet meldte også at de dropper «Solar» i navnet sitt.

Pengene som nå hentes inn skal blant annet brukes til å refinansiere deler av det midlertidige oppkjøpslånet som selskapet har sikret seg.

Pengeinnhentingen skal skje etter børsslutt torsdag og meglerhusene BNP Paribas, DNB Markets, JP Morgan, Nordea, Sparebank 1 Markets og Swedbank for å bistå i prosessen. Fristen for å tegne seg går ut onsdag morgen klokken 08:00.

Selskapet tilbyr opp til 20,65 millioner aksjer til en foreløpig ukjent prislapp. Basert på dagens sluttkurs på 245,80 kroner vil en emisjon gi 5,08 milliarder kroner i bruttoinntekter.

Den faktiske prislappen som investorene vil ende med å betale vil bli satt i bokbyggingsprosessen som nå er i gang.

13,8 millioner av aksjene i emisjonen skal trykkes opp av selskapet, basert på den fullmakten styret allerede har fått fra generalforsamlingen. De resterende 6,88 millioner aksjene kommer først hvis generalforsamlingen godkjenner emisjonen, men i mellomtiden skaffes de til veie ved at andre aksjonærer låner ut like mange aksjer.

PS! Konsernsjef Raymond Carlsen har tegnet seg og vil kjøpe aksjer for 20 millioner kroner i emisjonen gjennom investeringsselskapet Argentos, opplyser Scatec.

Børsmelding fra Scatec Solar om emisjonenBakgrunn: Scatec Solar skifter navn og vil kjøpe SN Power for nesten 11 milliarder

Emisjon kom tidligere enn varslet

Pengene som nå skal hentes inn i milliardemisjonen skal altså brukes til å finansiere oppkjøpet av SN Power.

Da Scatec annonserte oppkjøpet av SN Power på fredag i forrige uke varslet selskapet samtidig at en emisjon var på trappene, men at den skulle komme allerede etter så få dager var ikke klart.

Oppkjøpet på 1,17 milliarder dollar ble nemlig finansiert med flere ulike elementer:

  • 116 millioner dollar av egne kontanter
  • 200 millioner dollar i selgerkreditt fra Norfund
  • 150 millioner dollar i et fireårig terminlån fra Nordea, DNB og Swedbank
  • 700 millioner dollar i kortsiktig «oppkjøpslån» fra Nordea, DNB, BNP Paribas og Swedbank

Dette oppkjøpslånet på 700 millioner dollar hadde en løpetid på 12 måneder etter at oppkjøpet gjennomføres i første halvår neste år, og Scatec skrev at «oppkjøpslånet» «forventes å bli refinansiert gjennom gjeld og egenkapital».

Nå skriver Scatec at «nettoinntektene fra den rettede emisjonen skal brukes til å refinansiere 300 millioner dollar» av oppkjøpslånet på 700 millioner dollar.

Det resterende beløpet som er igjen skal brukes som «vekstkapital og generelle selskapsformål».

I forrige uke var Scatec-sjef Raymond Carlsen svært ordknapp på spørsmål om når en emisjon skulle skje og hvor stor den ville bli:

– Jeg kan ikke svare noe konkret på det. Vi har en gunstig oppkjøpsfinanseringsrente på 250 punkter over underliggende rente. Disse lånene er veldig gunstige, sa han.

– Tror du dere kommer unna uten å måtte gjøre en emisjon?

– Jeg vil ikke si det. Vi må vurdere det, sa Carlsen.

Aksjefest i Scatec Solar: Milliardgevinst for storeier Equinor
Publisert: