IKT Norge håper på flere datasentre: Frykter kamp om strømmen

IKT Norge frykter at knapphet på strøm kan begrense veksten innen datasentre. Hvis alt ligger til rette, kan bransjen mangedoble kapasiteten på få år, spår organisasjonen.

Illustrasjonsbilde: Green Mountains datasenter på Rennesøy i Rogaland.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Utsikter til økt kraftforbruk fører til at flere aktører er bekymret for tilgangen på strøm til ny industri.

E24 skrev nylig om bekymringen for utviklingen av nye arbeidsplasser på Mongstad i Vestland fylke, på grunn av manglende nettkapasitet inn til området.

Da Elkem nylig valgte å legge et nytt milliardanlegg til Porsgrunn var det blant annet fordi det er god tilgang på strøm der.

Les også

LO og vindbransjen med felles advarsel: Frykter kraftunderskudd fra 2030

Flere aktører frykter at det kan bli kamp om den rene norske kraften, særlig hvis etterspørselen stiger og produksjonen og nettutbyggingen ikke holder tritt. IKT Norge håper at datasenternæringen blir prioritert.

– Vi er ikke bekymret så langt. Men hvis vi kommer i en situasjon hvor det blir underskudd på fornybar kraft, så kan det åpne en diskusjon om hvordan denne knapphetsressursen bør utnyttes, sier konstituert administrerende direktør i IKT Norge, Fredrik Syversen.

Administrerende direktør Tor Kristian Gyland i Green Mountain.

IKT Norge understreker at datasentre er en viktig del av det grønne skiftet globalt. I dag er mange datasentre rundt omkring i verden drevet på fossil kraft, og datasentre i Norden drevet på fornybar energi gir et lavt karbonfotavtrykk.

Ønsker raskere nettbygging

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) venter at Nordens kraftoverskudd i et normalår vil øke fra 21 terawattimer (TWh) i 2019 til 58 TWh i 2040. Men det forutsetter en enorm utbygging av vindkraft, som er omstridt.

Inntil videre er det nok strøm, men det kan ta lang tid å få bygget ut nett. Det bekymrer Tor Kristian Gyland i den Smedvig-eide datasenteraktøren Green Mountain.

– Strøm har vi, men vi mener nok at det må gjøres noe med investeringene i kraftnettet og de prosessene som ligger til grunn før en nettutbygging kan gjøres. Konsesjonsbehandling og nettselskapenes byggeprosesser tar for lang tid, sier Gyland til E24.

Han er imidlertid ikke bekymret for at Norge skal mangle kraft fremover, og tror at det er mulig å hente ut mye strøm ved å effektivisere bygninger og oppgradere vannkraften.

NVEs kraftmarkedsanalyse legger til grunn at Norden har et økende kraftoverskudd frem til 2040. Da legger de til grunn en kraftig økt utbygging av vindkraft.

Bekymret for arealer

IKT Norge er også bekymret for tilgang på arealer for datasenter-industrien.

De mener at Green Mountains planer om datasenter på Kalberg i Time kommune blir en viktig prøvesten for bransjen. Der har det vært motstand, blant annet av hensyn til matjord.

– Vi håper at vi ikke begrenses hverken av lokal motstand mot datasentre eller av manglende tilgang på kraft. Samtidig som aktører vurderer norske lokaliseringer, får de telefoner fra Invest in Danmark og Business Sweden som sier at de har masse tomter og den samme rene strømmen som vi kan tilby, sier Syversen.

Time kommune har ikke avgjort om det aktuelle området skal omreguleres til industrivirksomhet.

– Vi må endre området slik at vi unngår det konfliktnivået vi ser i dag knyttet til jordvern, sier Gyland.

Han peker på at kommunen nå har fått en rapport fra Norconsult som viser at datasenter skaper mange arbeidsplasser og mye verdi, både i bygge- og driftsfasen.

Konstituert administrerende direktør i IKT Norge, Fredrik Syversen.

– Andre ringvirkninger enn arbeidsplasser

Kommunene etterlyser ofte lokale arbeidsplasser når de vurderer ny industri. Datasentre gir økonomiske ringvirkninger, men det er ikke alltid at det blir så mange lokale jobber i driftsfasen.

– Jeg tror det kan være en PR-messig utfordring, sier Syversen i IKT Norge.

– Mange ordførere er opptatt av hvor mange arbeidsplasser de får til sin kommune. Men det er lov å peke på andre ringvirkninger av en investering enn arbeidsplasser. Rapporter fra Sverige viser at Facebooks investeringer gir store ringvirkninger i form av blant annet bygging, konsulentvirksomhet og elektroarbeid, sier han.

Les også

Vil skape nye jobber på Mongstad: Sliter med mangel på kraft

Tror på mangedoblet kapasitet

Hvis Norge klarer å legge til rette for datasenterbransjen, tror Syversen det er mulig å mangedoble kapasiteten i bransjen på få år.

– Vi tror vi kan tredoble eller firedoble det vi har av kapasitet i den neste femårsperioden, hvis vi klarer å få inn de prosjektene som ligger på trappene, sier han.

– Norske aktører har klart å levere datasentre som står seg ekstremt bra i konkurranse med resten av verden, og klarer å vinne kontrakter. Dette er en verdiskaper som vi bare har sett starten av, sier Syversen.

Håper på nasjonal avklaring

Syversen håper at staten klarer å sikre at strømmen kommer frem dit den trengs. IKT Norge ønsker forutsigbare rammevilkår slik at industrien skal kunne etablere ny virksomhet og skape verdier.

– Dette må avgjøres på sentralt hold. Vi venter spent på Kommunal- og moderniseringsdepartementets datasenterstrategi, og der kommer det også en analyse av ringvirkningene, sier han.

– Med så mange potensielt motstridende interesser må staten på banen og finne ut hvordan vi skal balansere ulike hensyn. Vi trenger et stabilt politisk rammeverk og tilgang på billig fornybar strøm for å kunne vokse videre som bransje, sier han.

Norges totale energiforbruk består i stor grad av fornybar strøm, men det er også en del fossil energi som skal fases ut de neste tiårene. Denne figuren er fra NVE.

Vedskolen

Nyhetsbrev Gratis: Journalist Eir Stegane gir deg alt du trenger å vite om fyring og ved i tre leksjoner på e-post.
Publisert: