4,1 milliarder kroner i skjult formue meldt inn til Skatteetaten

Publisert: Publisert:
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark tror automatisk utveksling av opplysninger mellom land gjør det vanskeligere å skjule formue i utlandet.
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

I 2020 tok 212 personer kontakt med Skatteetaten for å melde om uoppførte inntekter og formuer.

Til sammen fikk Skatteetaten informasjon om formuer på 4,1 milliarder kroner fra de som meldte seg til «frivillig retting».

Det er nesten dobbelt så mye som ble avdekket året før.

– At vi får mer informasjon fra andre land gjør det vanskeligere å skjule verdier i utlandet, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark, i en pressemelding.

Størstedelen av sakene som frivillig meldes inn til Skatteetaten gjelder økonomiske forhold i utlandet.

Alle inntekter og formuer, som for eksempel bankinnskudd, eiendom og aksjeutbytte i andre land, skal opplyses om i skattemeldingen hvert år.

For å få innvilget frivillig retting må du gi opplysninger til Skatteetaten på eget initiativ med en fullstendig oversikt over alle verdier. Du kan ikke komme etter at kontrolltiltak er iverksatt eller varslet.

– Du har plikt til å opplyse om alle inntekter og formue du har i alle land. Har du blitt skattlagt i utlandet, vil norsk skattelov og skatteavtaler med andre land sørge for at du ikke betaler skatten dobbelt opp, sier skattedirektøren.

4,1 milliarder kroner i skjulte formuer meldt inn til Skatteetaten | SkatteetatenFrivillig retting

Lønner seg å slå ned på skatteparadis

Siden 2007 har nesten 4000 personer kontaktet Skatteetaten for å ordne opp i uoppgitte økonomiske forhold. Totalsummen på innmeldte beløp er totalt på over 80 milliarder kroner i formue.

Ordningen med «frivillig retting», også kalt skatteamnesti, har tidligere blitt undersøkt av den internasjonale skatteparadis-eksperten Gabriel Zucman og norske Annette Alstadsæter, sjef for Skatteforsk ved NMBU.

De konkluderte med at skatteamnesti virker, og at ordningen førte til økte skatteinntekter totalt.

Studien fant også at de 1000 rikeste husholdningene i Norge eier halvparten av all skjult utenlandsformue, og at de 0,01 prosent rikeste i Norge unndrar en tredjedel av all skatt de skulle ha betalt.

Forskerne mener effekten av skatteamnesti peker mot at sterkere håndhevelse mot skatteunndragelse blant de rikeste kan være en effektiv måte å øke skatteinntekter på.

De rikeste blant oss snyter mestTax Evasion and Tax Avoidance, forskningsartikkel av Alstadsæter, Johannesen og Zucman
Publisert: