Oljefondet har nå aksjer for 1100 mrd. kroner i lavskattland. SV vil selge alt.

Nesten 15 prosent av alle Oljefondets aksjeverdier er nå i et knippe land som ofte regnes som skatteparadiser. SV vil likevel ikke gi opp kampen for å få fondet ut av alle slike investeringer.

Det berømte Ugland House på Cayman Islands. I denne bygningen ligger postboksene til en rekke av selskapene som Oljefondet er investert i på Cayman.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Det å være hjemmehørende på Cayman Islands er ikke et problem i seg selv.

Det sa Oljefondets ansvarlige for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, til Aftenposten/E24 nylig.

Verdien av fondets aksjer i et par titall land og jurisdiksjoner som omtales som skatteparadiser, økte med 160 milliarder kroner i fjor.

Aftenposten/E24 har regnet ut at fondet nå eier aksjer for 1144 milliarder kroner i et tjuetall lavskattland. Det tilsvarer nesten 15 prosent av fondets samlede aksjeverdier.

Oljefondets ansvarlige for eierskap og etterlevelse, Carine Smith Ihenacho, ekskluderte i fjor syv selskaper på grunn av lav betaling av skatt. Samtidig økte fondet med 49 nye selskaper på Cayman Islands.
Les også

Oljefondet økte med nye 100 mrd. kr på Cayman Islands i fjor

– Skatteparadiser må til livs

Partiet SV gir likevel ikke opp sin motstand mot at fondet skal eie én eneste aksje i slike steder.

– Skatteparadiser er med på å opprettholde en ødeleggende økonomisk struktur for verden. Så skatteparadiser må til livs. Og Oljefondet må være en del av det arbeidet.

Det sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski og Audun Lysbakken vil ha Oljefondet ut av alle investeringer i skatteparadiser. Men utviklingen går i helt motsatt retning av den de to peker ut.

Økte mer enn i andre land

Verdiene av fondets aksjer i paradiser økte i prosent mer enn den øvrige porteføljen i fjor.

Verdiene i de 20 angitte landene steg litt over 16 prosent. Aksjer i alle andre land la på seg vel 10 prosent i 2020.

– Det virker som om Oljefondet ikke mener jurisdiksjon i seg selv er viktig? At det er på selskapsnivå de nå vurderer etikken rundt betaling av skatt?

– Det er rett og slett ikke gangbart for det norske Oljefondet. Man må erkjenne at skatteparadisers eksistens må bekjempes, svarer Kaski.

Hun legger til:

– Selv om man er i skatteparadiser og ikke selv gjør noe galt, så brukes de av noen av de verste kriminelle aktørene i verden.

Les også

Et farvel til Oljefondet slik vi kjenner det?

Kinesere på USA-børs dominerer

90 prosent av de 372 Cayman Islands-baserte selskapene som Oljefondet er investert i, er egentlig kinesiske.

Forklaringen på hvorfor de er der, ligger delvis i kinesisk lovgivning. Den forbyr utlendinger i å eie direkte i kinesiske internettselskaper.

Disse selskapene har isteden laget et nytt selskap på toppen av sin selskapsstruktur og så plassert dette på Cayman Islands.

Der gir ikke et slikt ekstra selskap økt skatt. Dette selskapet børsnoteres så typisk i USA. Dermed får de likevel tilgang til utenlandsk kapital.

– Det er ikke dere i SV som er for dogmatisk i synet på Cayman Islands og andre tilsvarende jurisdiksjoner, da?

– Nei, jeg mener ikke det. Eksistensen av skatteparadiser er et så stort problem i seg selv. Også om det er selskaper der med andre motiver enn å unndra skatt, svarer Kaski.

Les også

Oljefondet har droppet 314 selskaper på ni år

Nicolai Tangen har uttalt at han har et «nyansert syn» på det å være registrert i skatteparadiser. Og også lenge før han ble sjef, hadde Oljefondet hundrevis av milliarder kroner der.

Eier i over 1000 selskaper i paradis

Hittil har Oljefondet bare økt og økt verdiene i disse landene. Hele Oljefondets aksjeportefølje økte med 819 milliarder kroner i fjor. Av dette stod Cayman Islands alene for 100 milliarder kroner.

Kaski er innstilt på at det vil ta lang tid å selge ut alt dersom de til slutt skulle få gjennomslag for sitt syn.

– Det er hverken realistisk eller formålstjenlig umiddelbart å selge seg ut av alle disse selskapene nettopp fordi de er så mange, sier hun.

Oljefondet eier nå i over tusen selskaper i ulike lavskattland. Det er om man regner med Sveits, Singapore og endog Nederland og Irland. Også to siste landene mener Kaski definitivt bør regnes med.

Les også

Olsen blir stadig mer pessimistisk. Men Oljefondet leverer stadig større gevinst.

Stortingsmelding til våren

Første mulighet for en politisk diskusjon rundt Oljefondet og skatt blir i vår. Da skal Stortinget behandle en stortingsmelding om fondets etiske rammeverk.

I forkant av det så har fondet for første gang solgt seg ut av selskaper grunnet skatt. Det var noen som fondet mener «betalte svært lav skatt» eller ikke ga nok informasjon om skatt utad.

Totalt ble 130 selskaper satt under lupen. Fondet solgte seg så ut av syv av dem.

Publisert: