Berge Gerdt Larsen frikjent etter ti år

For tre år siden ble forretningsmannen dømt til flere års fengsel for økonomisk kriminalitet. Nå har Berge Gerdt Larsen vunnet ankesaken etter åtte måneder i retten.

USKYLDIG: Forretningsmannen Berge Gerdt Larsen er ikke skyldig i økonomisk utroskap og brudd på ligningsloven, ifølge dommen fra Gulating lagmannsrett.
  • Øyvind Lefdal Eidsvik
  • Eystein Røssum
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Den bergenske forretningsmannen Berge Gerdt Larsen er i Gulating lagmannsrett frifunnet for en rekke forhold. Tiltalen var omfattende, der Larsen måtte svare for det påtalemyndigheten mente var grov økonomisk utroskap og skatteunndragelse.

Lagmannsretten delte seg i to — såkalt dissens - der et flertall på stort sett seks av totalt syv dommere frikjente Larsen.

Berge Gerdt Larsen (63) ble i oktober 2013 dømt til fem års fengsel for grov økonomisk utroskap og grovt skattesvik i Bergen tingrett. Halv­parten av straffen ble da gjort betinget.

Tiltalen: Skjult utenlandsformue på minst 645 mill.

Påtalemyndigheten har ment at Larsen tappet selskapet Larsen Oil & Gas for minst 20,5 millioner kroner ved å selge aksjer til underpris. I 2007 var Larsens skjulte utenlandsformue ifølge tiltalen på minst 645 millioner kroner.

Saken har vært en langdryg affære: I februar 2006 siktet politiet Larsen og gjennomførte razzia på kontoret og hjemmet i Kalfaret. BT fortalte da at politiet hadde «i månedsvis drevet en hemmelig etterforskning» av den daværende styrelederen i Det norske oljeselskap. Larsen var tidligere toppsjef i Odfjell Drilling, før han startet sitt eget selskap.

Bakgrunn:

Les også

Endelig ferdig etter åtte måneder

Ti år senere gikk ankesaken i Gulating gjennom åtte måneder, i det som har vært en prestisjesak for politiet og påtalemyndigheten i Hordaland.

- Jeg har flyttet ut, men betaler norsk skatt, sa Berge Gerdt Larsen da saken mot ham startet i Gulating lagmannsrett. Han erklærte seg da ikke skyldig i noen av tiltalepunktene.

BT beregnet i fjor at saken — de ti årene med etterforskning og rettssaker -

Les også

kostet staten i overkant av 60 millioner kroner

.

Forklarte seg — svarte ikke

I motsetning til i tingretten, valgte Berge Gerdt Larsen å forklare seg i ankesaken. Det gjorde han gjennom fem uker. Han nektet derimot å svare på spørsmål fra de tre aktorne i saken.

Verdifastsettingen av aksjene har vært en kjerne av saken, der sakkyndige eksperter hos begge sider har konkludert ulikt.

Flertallet av dommerne skriver at de ikke ser at Berge Gerdt Larsen betalte underpris, «også under hensyntaken av at også tvil om verdien skal komme tiltalte til gode».

- Oppga riktig

Statsadvokaten i Hordaland og politiet i Bergen har ment at Larsen skjulte penger i skatteparadiser, og at bergensinvestoren har hatt en struktur på selskapene sine som «helt åpenbart» var mulig å misbruke, ifølge dem.

Ifølge tiltalen ble aksjer overført fra Larsens norske selskap til et selskap på De britiske jomfruøyene, der innsyn er vanskeligere.

ÅTTE MÅNEDER: Rettssaken i første etasje på Gulating varte gjennom åtte måneder. Anders Brosveet (til venstre) er hovedforsvarer til investor Berge Gerdt Larsen. Medforsvarer Erik Ulvesæter til høyre.

Retten skriver derimot at de tror Berge Gerdt Larsen oppga riktige summer over hva han plasserte i utlandet i sine selvangivelser over flere år.

Utbetalinger som skjedde til andre personer var reelle, skriver de, og ikke ment å ligge der i påvente av et senere oppgjør, slik påtalemyndigheten har ment.

Les også:

Les også

- Jeg velger å kalle meg selv for BGL i stedet for å si 'jeg' hele tiden. Det blir man lei av.

Det er ingenting blant bevisene som tyder på at noen andre sitter og lagrer aksjeutbytter i påvente av Larsen, skriver dommerne.

«Tvert i mot er det fremkommet at utbetalingene dels er forbrukt» av dem som har fått utbetalt utbytte, ifølge dommen.

En av de juridiske fagdommerne i Gulating, Margareth Christophersen, var den eneste av dommerne som mente at Larsen var skyldig på alle punkt, slik Bergen tingrett mente.

En av grunnene hun trekker frem var at Larsen ikke ville svare på spørsmål fra aktor. «Det ikke tvilsomt at dette har gitt tiltalte mulighet for å tilpasse sin fremstilling», står det i dommen.

Har ikke fått snakket med Larsen

Larsens hovedforsvarer, Anders Morten Brosveet, satt i ettermiddag og leste dommen.

— Lagmannsretten har gjennomgående lagt til grunn de beviser og synsmåter vi har prosedert på. Vi har vært relativt trygge på at det ville gå denne veien. Vi mener lagmannsrettens konklusjoner er velbegrunnet, sier Brosveet.

Berge Gerdt Larsen befant seg onsdag i Stavanger.

— Han er selvsagt fornøyd med dommen. Ut over det ønsker han ikke å gi noen kommentarer nå. Jeg har ikke selv snakket med ham ennå, sa Brosveet i 16-tiden onsdag.

Mer tid i Gulating

Forsvareren mener saken fra første stund har bygget på en feilaktig teori om feilprisede transaksjoner.

— Påtalemakten låste seg fast til denne oppfatningen. I lagmannsretten har vi fått opplyst saken på en mye bedre måte enn den ble i tingretten. Vi forsvarere hadde langt bedre tid på oss, og hadde også fått en forståelse av hvordan påtalemakten bygde opp sin argumentasjon. Den muligheten hadde ikke Larsen i tingretten, derfor ville han heller ikke forklare seg der, sier Brosveet.

— Vi fikk mulighet til å sette hendelsene som påtalemakten tok opp inn i sin rette sammenheng, sier forsvareren.

I lagmannsretten avga Larsen en forklaring som strakk seg over flere uker. Men heller ikke der ville han svare på spørsmål fra aktoratet.

— Jeg er sivilingeniør og siviløkonom. Fordelen med det er at jeg vet hvor lite disse kan, sa Berge Gerdt Larsen - med henvisning til påtalemakten - da ankesaken begynte i fjor høst.

Bakgrunn:

Les også

Studiekompis fikk 12 millioner

Statsadvokatene Elisabeth Deinboll og Jan-Inge Wensell Raanes skriver i en pressemelding at de ikke vil kommentere noe utover at de vil «bruke de nærmeste dagene til å vurdere om dommen skal ankes».

En anke til Høyesterett kan kun gå på lovanvendelsen — altså om statsadvokatene mener lagmannsretten har tolket lovverket feil - eller på saksbehandlingen.

- Som i Transocean-saken

Forsvareren mener en åpenbar lærdom etter påtalemaktens nederlag i denne saken - som føyer seg inn i en rekke ressurskrevende økokrim-saker der de tiltalte til slutt har blitt frikjent - er følgende:

— Etterforskningen bør overlates til politi og påtalemakt, uten å involvere Skatteetaten. I denne saken satt to revisorer og en jurist fra Skatt Vest hos politiet og deltok i etterforskningen. Det er en uting. I skattesvik-saker er jo Skatteetaten den fornærmede. Da bør de ikke kobles inn i etterforskningen. Dette var også et tema i Transocean-saken, sier Brosveet.

Økokrim trakk Transocean-saken, som omhandlet skatteundragelse, før ankesaken skulle opp tidligere i år. De hadde da etterforsket saken i 11 år, en etterforskning som endte med frifinnelse i tingretten.

Les også:

Les også

- Med etterforskningen endret Larsen seg

BT retter: I en tidligere versjon ble Larsen omtalt som 62-åring. Han er 63.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Rigg-gründeren nekter straffskyld

  2. Regner hele tiden på sannsynligheten for å vinne

  3. Disse skal avgjøre Larsens skjebne

  4. - Skatteparadiser finnes ikke

BT anbefaler

Fikk tre og en halv times varsel

Frem med stoler, bord og QR-koder. Nå er det ikke mulig å bestille en øl i baren lenger.

LES SAKEN