• MÅ FLYTTE: Oppdrettsanlegget Bergsvik er ett av anleggene som er fratatt utslippstillatelsen etter at undersøkelser avdekket alarmerende lave oksygennivåer i bunnen av Masfjorden. Selskapet Erko Seafood AS har klaget vedtaket inn for Miljødirektoratet. FOTO: Fylkesmannen i Hordaland

Oppdretter avviser ansvar for oksygensvikt

Erko Seafood AS må flytte to oppdrettsanlegg på grunn av dårlig miljøtilstand i Masfjorden. Selskapet avviser at utslipp fra produksjonen er årsak til oksygensvikt i sjøen.