I mangfoldige år har godsterminalen på Dokkeskjærskaien vært en verkebyll for Bergen kommune. Ingen vet når den kan flyttes og tomten vil stå tom. Flytting til Flesland har vært et av alternativene.

For utviklere i Bergen er området langs Dokken selve indrefileten. Havneeiendommen utgjør alene over 60.000 kvadratmeter.

— Det er et fantastisk område. Samtidig er det bedre enn Solheimsviken på grunn av at det ligger så åpent til. Det er urimelig at godsaktiviteten skal okkupere et slikt område, i tillegg til at all forurensningen fra båter og trailere er svært uheldig for miljøet, sier konsernsjef Thor Småbrekke i Constructa.

Han drømmer om en ny bydel helt fra Hurtigruteterminalen på Nøstet og til Puddefjordsbroen.

— På et slikt areal bør utnyttelsesgraden ligge på minst 150 prosent, anslår Småbrekke.

Les også:

4000 boliger uten problem

EGD Property mener havnearealene fra Møhlenpriskaien, Jekteviken, Dokken og Nøstet ville gitt plass til 3— 4000 boliger uten problem.

— Vi må sørge for at en vesentlig del av boligene, kulturtilbudene og arbeidsplassene bygges i sentrum av Bergen, og havnearealene er de eneste som ikke allerede er utbygget og hvor kommunen har vesentlig eierskap, sier utvikler Tor Fredrik Müller.

Han mener både Havnevesenet og Jernbaneverket disponerer arealer som er regulert til formål som ikke tjener byutviklingen.

INDREFILET: Havneeiendommene i Bergen representerer indrefileter for bolig- og næringsutvikling. Samtidig krangler kommunen med Havnevesenet om hvor mye de skal betale for eiendommene. Resultatet er at prosessene stopper opp. Nå er også fylkespolitikerne inne for å komme med sine innspill. Her fra Dokkeskjærskaien.

— Når de har bestemt seg for hva de vil og hvor, mener jeg at kommunen kan ta grep både på privatrettslig grunnlag gjennom sitt eierskap i Bergen og Omland havnevesen (BOH), samt offentligrettslig ved å gjennomføre et planarbeid som åpner byen mot fjorden, sier Müller.

Inviterer til samarbeid

Totalt er det snakk om over 170.000 kvadratmeter fordelt på 20 adresser (se grafikk). EGD Property etterlyser handling fra kommunen.

— Nå må byrådet bestemme seg for hva de vil med Bergen og hvor de vil utviklingen skal komme. Det trengs en overordnet politisk vilje og en forpliktelse til å fokusere på utvikling i sentrum, sier Müller.

Han er svært positiv til utspillet fra Christine Meyer og Konkurransetilsynet.

— Grunnlaget for suksess med blant annet Tjuvholmen og hele Fjordbyprosjektet i Oslo, er at kommunen og private investorer har gått sammen og blitt enige om at byen skal åpnes opp mot fjorden. Der mener jeg vi har mye å lære i Bergen, sier Müller.

Les også: