• FORTØYER FERIEN: Arnsten Nordøy, fiskar på fiskebåten Liafjord kastar trossa til Lars Eirik Lie. Ved landgong ventar fire veker med fri for delar av mannskapen om bord. FOTO: DEISZ

Færre om fangsten

Det norske fiskeriet er dramatisk redusert gjennom dei siste tiåra. No merkar også dei sterke fiskarmiljøa ytterst i havet nedgangen på kroppen.