— Jeg kan bekrefte at saken er oversendt fra påtalemyndigheten i Bergen til Drammen tingrett for berammelse av rettsmøte. Utgangspunktet er at Blomhoff ønsker å medvirke til en tilståelsesdom, sier advokat Per-Erik Gåskjenn.

Han er forsvarer for tidligere prest og Betanien-direktør Are Blomhoff som er siktet for å ha tatt mer enn 15 millioner kroner fra sin tidligere arbeidsgiver. En granskingsrapport har konkludert med at underslaget er så omfattende som 21 millioner kroner.

Statsadvokaten i Bergen er nå ferdig med å behandle saken. Det er ennå ikke satt en dato for når rettssaken skal opp.

Forenklet sak

Ved å be om at saken går som en tilståelsesdom, slipper Blomhoff en omfattende rettssak og bevisførsel om forholdene han er siktet for.

— Når en har avlagt en uforbeholden tilståelse, kan saker med en strafferamme på under ti år gå som en tilståelsessak. Man møter da i retten og forklarer seg om forholdene i siktelsen, men saken føres uten meddommere eller bevisførsel, forteller førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

Kan få strafferabatt

Statsadvokaten understreker at en tilståelsessak er tidsbesparende og prosessøkonomisk for domstolene.

— Det er et ønske om at man tilstår og erkjenner det man gjør. Derfor har man et incitament hvor retten kan gi et forholdsmessig avslag i straffen, sier førstestatsadvokaten.

Are Blomhoff er siktet for grovt underslag, som har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Når retten skal bestemme hvilken strafferabatt som gis, vil den ifølge Stolt-Nielsen ta hensyn til hvorvidt siktede er tatt på fersken eller om vedkommende har tilstått noe som ellers ville krevd omfattende politietterforskning eller omfattende bevisførsel i retten.

«Uetisk atferd«

Are Blomhoff skal fra et tidspunkt som kan ha strukket seg helt tilbake til 2000 ha fått intetanende kolleger til å overføre penger til den spanske virksomheten Fundacion Betanien , under påskudd av at midlene skulle gå til vedlikehold.

I stedet skal han ha brukt pengene privat. Store deler av underslaget skal ifølge en granskingsrapport fra BDO ha skjedd gjennom «store kontantuttak» fra konti som Stiftelsen Betanien hadde i spanske banker. I rapporten står det at varslere ga beskjed om «uetisk atferd» fra Blomhoff.

«De handlingene som tidligere daglig leder har erkjent og som er dokumentert gjennom granskingen, er gjennomført på en fordekt måte. Tidligere daglig leder har klart å skjule transaksjoner og bruk av stiftelsens midler til private formål som ligger markant utenfor stiftelsens formål og vedtekter», står det i rapporten.

Høye krav mot Blomhoff

Stiftelsen Betanien har også rettet et erstatningskrav mot sin tidligere direktør. Selv om stiftelsen totalt krever 28 millioner kroner fra Blomhoff, har politiet bare lagt til grunn et erstatningskrav på 15 millioner kroner, pluss renter.

Differansen skyldes hva politiet mener kan bevises, hvor langt tilbake i tid man har gått og om Betanien har krav på å få dekket pengene de har brukt på granskning.

Ifølge Blomhoff-forsvarer Per-Erik Gåskjenn vil erstatningskravet bli en del av tilståelsessaken som skal opp for Drammen tingrett.

— Jeg håper vi klarer få til en løsning rundt erstatningsspørsmålet, sier Gåskjenn.

Styreleder Christian Hysing-Dahl i Stiftelsen Betanien sier styret ikke har tatt stilling til om de vil fremme ytterligere krav mot Blomhoff.

Betanien har allerede sikret seg nærmere ti millioner kroner fra Blomhoff ved å frata ham pensjonen han hadde opp­arbeidet seg.