- Jeg kan bekrefte at vi har begynt å trappe opp bemanningen igjen, sier Ingrid Strand Solheim. Hun er administrerende direktør i bergensselskapet som leverer vedlikeholdstjenester til olje— og gassindustrien.

Resultatene for 2013 er ikke klare ennå, men Solheim er åpen på at tallene er røde.

- De økonomiske resultatene har vært for dårlige. Nedbemanning er bare ett av flere tiltak i arbeidet for å skape en lønnsom og fremtidsrettet virksomhet.

Selskapet har i dag 400 ansatte. På grunn av oppsving i oppdragene har Solheim nå valgt å beholde mange av de som fikk varsel om permisjon i høst, i tillegg til at det skal ansettes flere. Selskapet forventer at alle permitteringene skal være trukket tilbake innen utløpet av mars.

- Vi har oppdrag og bestillinger fra flere langsiktige kunder og samarbeidspartnere som for eksempel Statoil Mongstad, Kværner Stord og Coast Center Base (CCB), sier hun.

Fra 2014 er StS gruppen utelukkende fokusert mot olje- og gassindustrien. Fasadevirksomheten er skilt ut i et eget selskap, StS stillasservice.

Venter med jubel

Oppsigelsene og permisjonene i høst ble gjort i samråd med den lokale klubben. Klubbleder Åge Natås medgir at høsten var tung, men håper ting nå snur.

- Nå ser det ut som at det sakte bedrer seg. Likevel tror jeg bedriftsledelsen er litt mer optimistisk enn oss, så vi venter litt til før vi jubler.

Natås har vært fornøyd med ledelsen i prosessen.

- Jeg vil påstå at StS er den bedriften i vår bransje som behandler de ansatte mest rettferdig.

StS var frem til 2009 en stigende stjerne innenfor markedet for isolering, stillas og overflate (ISO-fagene). 2009 var et toppår, med et resultat før skatt på 65 millioner kroner. Siden den gang har resultatene bare falt. De siste årene har selskapet tapt penger.

Frem til 2009 var StS en stor leverandør til Statoil offshore, men har ikke hatt kontrakter med selskapet på sokkelen siden da. I fjor fikk imidlertid selskapet en ny kontrakt med Statoil på Mongstad.

Siden selskapet i dag ikke forhandler direktekontrakter med Statoil offshore, er de ikke sikre på om de varslede kuttene i selskapets vedlikeholdskostnader kommer til å påvirke dem i like stor grad som andre.

Optimistisk direktør

- Vi er litt avventende i forhold til hva disse kuttene vil si for oss. Vi trapper opp igjen arbeidet offshore med andre selskaper, og vedlikeholdsarbeidet vi har på Mongstad er nødvendig vedlikehold som kommer til å fortsette, sier Ingrid Strand Solheim.

Hun er optimistisk, selv om oljeservicebransjen er under press på grunn av kostnadsnivået.

- Vi kommer til å få positive resultater i 2014. Så langt i år har vi hatt en høyere omsetning enn vi hadde budsjettert med.