Flere ansatte må gå i Apply Sørco

Sommeren 2012 feiret Apply Sørco-sjefene gode tider. Nå kan flere bli oppsagt eller permittert i selskapet.