Elkjøp nedbemanner og stenger butikker

(E24) Elektronikkgiganten varsler at personalkostnadene skal reduseres med anslagsvis 12 prosent.

Elkjøp kutter bemanningen.
Publisert: Publisert:

Elektronikkjeden Elkjøp vil nedbemanne i noen av sine butikker og på hovedkontoret i Nydalen, får E24 bekreftet.

Anslagsvis innebærer det en reduksjon i bemanningen på 12 prosent i snitt, og avvikling av driften i «noen få» butikker.

Ifølge administrerende direktør Linda Frid Andresen er det for tidlig å si noe konkret om hvor mange årsverk som vil bli direkte berørt av endringene. Hun vil heller ikke gå inn på hvilke butikker som stenges.

– Personalkostnadene skal justeres med anslagsvis 12 prosent, sier Andersen.

Hun presiserer at målet er å konkludere så snart som mulig, for å sikre at det ikke blir en langdryg prosess.

Linda Frid Andresen, administrerende direktør i Elkjøp.

– Krevende tid

– Det er en krevende tid for varehandelen, med en ekstrem situasjon på pris og margin, sier Andresen.

Hun viser til at svak krone, lavere etterspørsel og høye varelagre har resultert i at driftsresultatet er under press.

– Vi er inne i en krevende periode og vi må forberede oss på at markedet vil være utfordrende lenger enn forventet.

Ved utgangen av april hadde selskapet 86 butikker i Norge. Selskapet hadde den gang 1886 årsverk, ifølge Elkjøp Norges årsregnskap.

Forsøkte å effektivisere

Ifølge Andersen ble det i 2022 gjort en rekke tiltak for å redusere kostnader og effektivisere driften, men dette har ikke vært nok.

– Det er en tøff beskjed for våre ansatte å få og en krevende beslutning for Elkjøp å ta som selskap. Jeg har stor forståelse for uroen dette skaper, og vi kommer til å gjøre det vi kan for å hjelpe og støtte medarbeiderne våre i tiden som kommer. Det er det viktigste vi gjør nå, sier hun.

Dramatisk resultatfall

Elkjøp har slitt økonomisk den siste tiden.

I desember skrev Dagens Næringsliv om hvordan utfordringene fratok milliardkonsernet nesten hele driftsresultatet.

Det endte på 22 millioner kroner i første halvår 2022, ned fra 672 millioner kroner året før. Det var det svakeste driftsresultatet på flere år.

– En utrolig tøff tid for varehandelen, uttalte toppsjef i Elkjøp Nordic, Erik Sønsterud, til avisen.

Mens store deler av varehandelen opplevde en oppsving under pandemien, har tiden etterpå vært preget av høy prisvekst og svakere etterspørsel.

Publisert: