Derfor mener Økokrim at John Carew burde visst bedre

(E24) I en e-post til John Carew beskrev hans advokat Per A. Flod den tidligere fotballstjernens avgjørelse om å bruke norsk bankkort i Norge som «ikke særlig smart».

John Carew sitter denne uken på tiltalebenken i Oslo tingrett.
Publisert: Publisert:

John Carew (43) står tiltalt for både forsettlig og uaktsomt grovt skattesvik.

Økokrim mener den tidligere fotballstjernen og eiendomsinvestoren har unndratt 5,4 millioner kroner i skatt over en periode på seks år. I disse årene var Carew bosatt i Storbritannia.

Carew er tiltalt for å ha gitt uriktige opplysninger i sine skattemeldinger ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet

Carew har tidligere sagt at han mener han har mottatt mangelfull rådgivning, men at han er forberedt på å ta sin straff.

Han svarte «ja» på tiltalepunktene som omhandlet uaktsomhet, og «nei» på punktet som omhandler forsett, altså nekter han for å ha gjort det med vilje, skriver E24.

Les også

Slik bygget Carew opp sitt eiendomsimperium

Mangeårig korrespondanse

I sitt innledningsforedrag la aktor Marianne Bender frem omfattende korrespondanse mellom Skatteetaten og Carew-leiren, representert ved hans advokat og forretningspartner Per A. Flod.

Allerede i 2010 fikk Carew, via Flod, et varsel fra Skatteetaten. Da hadde han allerede vært utflyttet fra Norge siden år 2000.

I brevet ba Skatteetaten om en oversikt over hvor mange dager Carew hadde oppholdt seg i Norge.

Carew og hans agent svarer da med en detaljert oversikt over antall dager har oppholdet seg i Norge fra 2007 til 2009.

I brevet påpeker Flod at Carew er langt ifra å overskride den såkalte 183-dagersregelen. Bender mener dette er vesentlig, fordi det viser at Carew her gjøres oppmerksom på at man i Norge anses som skattepliktig om man oppholder seg i landet over 183 dager.

Førstestatsadvokat Marianne Bender er påtaleansvarlig i saken.

– Ikke særlig smart

For å kartlegge antall dager Carew har oppholdt seg i Norge, har Økokrim og Skatteetaten hentet inn informasjon om når og hvor Carew har benyttet bankkortet sitt.

I en e-post fra 2015 ber Skatteetaten nok en gang om dokumentasjon på antall dager Carew har oppholdt seg i Norge.

Flod svarer senere Skatteetaten, og gir uttrykk for frustrasjon.

– Jeg forstår at dere vender hver stein for å få John skattepliktig til Norge, skriver han, og fortsetter:

– Han betaler skatt i Norge fra sine selskaper som alle har ordnede og ryddige forhold, skriver Flod.

Kort tid etter, i mai 2015, sender Flod en e-post til Carew.

«Hei John. Jeg har fått et nytt brev fra skatteetaten. De vil skattlegge deg for alt du har», åpner Flod, og uttrykker frustrasjon for situasjonen, før han skriver følgende:

«De har loggført bevegelser på bankkortet ditt, blant annet ved bruk på Gardermoen. Jeg var sikker på at du har brukt et utenlandsk bankkort i Norge, men du har brukt et norsk? Det var i så fall ikke særlig smart. De har vært etter deg i lang tid.»

Aktor leser opp at Flod i e-posten skriver at Carew heller burde brukt «kont».

– Med dette menes trolig kontanter, sier Bender.

Carew og Flod har hatt et nært forhold siden Flod ble hans agent på 90-tallet. Her er de sammen etter overgangen til Valencia i 2000.

I et svar til skatteetaten den 26. juni skriver Flod at han mener det er påfallende at Skatteetaten legger til grunn at Carew selv har brukt kortet sitt i Norge.

«Jeg reagerer på at Skatteetaten uten videre konkluderer med at Johns selv nødvendigvis fysisk har foretatt trekk på sin konto, og med sin egen tilstedeværelse.», skriver agenten.

«Videre ber jeg om å få opplyst hvorfor John Carew ikke er varslet om at denne type kontroll skulle foretas.», skriver Flod videre.

Les også

Følg rettssaken mot Carew her

– Flod har ikke peiling

Aktor viser til et møte mellom Carew, hans regnskapsfører Jon Arild Syversen og skatteadvokat Antonio Holstad på sistnevntes kontor.

Dette møtet har E24 tidligere omtalt. Der skal Carew ha blitt advart mot at han risikerer å gå i skattefellen.

Møtet skal ifølge Bender ha skjedd helt i starten av april 2018.

I juni 2021 ble Carew siktet, og Økokrim aksjonerte mot kontorene til skatteadvokatene og Carews leilighet på Skillebekk. Like etter sender skatteadvokat Antonio Holstad en e-post til regnskapsfører Jon Arild Syversen, der han skriver at det var nettopp dette de advarte Carew og Flod mot.

– Jeg advarte dem jo mot nettopp dette, og synd at Carew valgte å stole på Flod som åpenbart ikke har peiling på skatterett, skrev Holstad i e-posten.

Berit Reiss-Andersen hilser på aktor Marianne Bender.

Har ikke ønsket å kommentere

E24 snakket med Per A. Flod for kommentar, men han ønsket ikke å kommentere det som har kommet frem i retten før han skal gi sin forklaring. Det er satt av en dag til hans forklaring.

E24 har også tidligere snakket med Carews forsvarer Berit Reiss-Andersen om opplysningene knyttet til møtet med skatteadvokatene.

– Det har vi ingen kommentar til. Grunnen til det er at det er flere forhold som blir en del av rettssaken. I en rettssak skal ting tas opp i sin helhet og sin sammenheng, og vi kommer ikke til å kommentere fragmenter av mulige bevis, sa Andersen til E24.

Publisert: