Laveste gjeldsvekst på over 20 år for andre måned på rad

Nordmenn låner mindre penger enn på lang tid.

Publisert: Publisert:

Veksten i folks lånegjeld de siste 12 månedene holder seg på det laveste nivået siden starten av 2000-tallet, ifølge SSB.

12-månedersveksten i husholdningenes innenlandske lånegjeld holder seg uendret fra forrige måned på 4,1 prosent.

– Det kan se ut til at gjeldsveksten for husholdningene stabiliserer seg på et lavere nivå, sier seniorrådgiver Even Oppedal i Seksjon for finansmarkedsstatistikk i SSB.

En rekke rentehopp

Det er blitt dyrere for nordmenn å låne penger. Norges Bank har satt opp renten en rekke ganger det siste året. Senest forrige uke satt Norges Bank opp renten med 0,25 prosentpoeng til et rentenivå på 2,75 prosent. Det er det høyeste rentenivået siden 2009.

Norges Bank prøver å kneble den høye prisveksten i landet. En rekke varer er blitt dyrere. Blant annet mat og drivstoff. I november dempet inflasjonen seg noe til 6,5 prosent, men ligger fortsatt på et nivå langt over Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent.

Norges Bank har varslet at det vil komme ytterligere en renteheving i første kvartal neste år.

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 4155 milliarder kroner ved utgangen av november. Det var marginalt høyere enn i oktober, hvor dette tallet lå på 4134 milliarder.

Publisert: