Nytt tall for kraftverkenes kostnader: 11,77 øre pr. kilowattime

(Aftenposten) Olje- og energidepartementet har beregnet de typiske kostnadene for vannkraften. De er rundt fem prosent av ventet kraftpris neste år.

Sima kraftverk i Eidfjord er ett av Norges største. Eierne har gode tider med høy kraftpris.
  • Sigurd Bjørnestad
Publisert: Publisert:

Olje- og energidepartementet melder at den såkalte konsesjonskraftprisen for 2023 er fastsatt til 0,1177 kroner pr. kilowattime (kWh).

Dette er en liten økning fra prisen for i år, som er 0,1157 kr/kWh. Den nye prisen gjelder for hele leveringsåret 2023, skriver Aftenposten.

Konsesjonskraft er en lovfestet rett til uttak av kraft for kommuner og fylkeskommuner som er vertskap for vannkraft. Vindkraft har ikke slik regler.

Konsesjonskraftprisen skal være lik produksjonskostnaden og blir beregnet av departementet på bakgrunn av kostnadene i et representativt utvalg av kraftverk.

Fra tidlig 1900-tall

Ordningen med konsesjonskraft har eksistert siden vannkraftens barndom for over 100 år siden. Eierne av kraftverket (ofte de store byene) skal avstå inntil 10 prosent av produksjonen som konsesjonskraft.

«Konsesjonskrafta skal sikre utbyggingskommunane kraft til alminneleg forsyning, og til ein rimelig pris», skriver departementet i pressemeldingen.

Så definerer departementet den økonomiske fordelen:

«Den økonomiske verdien av konsesjonskraftavståinga svarer til differansen mellom prisen på kraft i marknaden og prisen på konsesjonskraft tillagt innmatingsavgift.»

Innmatingsavgift er det produsentene må betale til netteieren for å sende kraften inn i nettet.

Les også

Venter å dele ut 70 mrd. i strømstøtte

Store inntekter for kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan bruke konsesjonskraften til forbruk i kommunen eller selge den i kraftmarkedet.

Uansett er verdien lik differansen mellom markedsprisen og konsesjonskraftprisen. I årets 11 første måneder har spotprisen ved den nordiske kraftbørsen Nord Pool vært 1,85 kr/kWh. Dette er regnet før alle avgifter og nettleie.

Olje- og energidepartementet skriver i pressemeldingen at de forventede kraftprisene for neste år er rundt 2 kr/kWh i det sørlige Norge. I Midt-Norge og Nord-Norge ligger de litt over og litt under 0, 50 kr/kWh.

Departementet konkluderer:

«Med ein konsesjonskraftpris på 11,77 øre per kWh, vil ordninga gi betydelege inntekter til kraftkommunane og fleire fylkeskommunar neste år.»

Publisert: