— Men når hun blir 20 år regner vi med at det har steget igjen, sier mor Karin Lingsell.

På kort sikt er hun imidlertid ikke optimist.

— Nei, det har vært fryktelig store skjelvinger på verdensmarkedene de siste ukene, sier Lingsell.

Karin er revisor og styrer familiens spareprogram. De siste ukene har hun holdt tilbake de faste overføringene til aksjefond og i stedet satt pengene på sparekonto.

For noen uker siden solgte hun ut deler av familiens aksjefond i tide til å sikre en gevinst.

Selg og kjøp

Så heldig har ikke mannen vært med de pengene han har fått til å leke med.

— Nei, Karin har gjort det bra med sine fondsinvesteringer. Mens jeg har gått i minus. Hun plasserer penger i aksjefond, mens jeg handler enkeltaksjer for moro skyld.

Og mens mor sier «selg», sier far «kjøp».

— Jeg gikk akkurat inn i Volvo etter at de har falt veldig mye. Alle sier at man skal gå inn når alle andre går ut. Men hvis ikke det går denne gangen så skal jeg aldri kjøpe en aksje igjen, sier Per-Erik Mogren.

Den lille familien står overfor et klassisk dilemma: Alle ekspertene sier det lønner seg å ha is i magen, samtidig ønsker man ikke å ta noen sjanser med familieøkonomien.

Holder ut

Hittil tyder de første rapportene på at nordmenn flest holder hodet kaldt nå under børsuroen.

- Norske kunder har i særskilt liten grad tatt ut penger, det har vært mindre enn under finanskrisen og tidligere korreksjoner. Det har vært mer uttak fra de utenlandske kundene, sier administrerende direktør Harald Espedal i Skagenfondene.

Ifølge statistikk fra Verdipapirfondenes forening, lastet norske privatkunder opp med fondsandeler før uroen tiltok for alvor. I første halvår nettotegnet privatkunder seg for andeler verdt 7,7 milliarder kroner i første halvår.

Omtrent halvparten ble satt i aksjefond, resten i rente- og kombinasjonsfond. Basert på den siste tidens børsutvikling, kan de ikke regne med å bli rike fort.

- Aksjemarkedet har generelt gitt langt dårligere avkastning enn det som har vært vanlig for fem- og tiårsperioder. Vi er inne i en langsiktig veldig dårlig periode for aksjemarkedet, sier Espedal.

Han skynder seg med å tilføye:

— Over tid har aksjemarkedet gitt god avkastning. At det ikke har stemt i den siste 5- og 10-årsperioden er ikke et argument for at det skal være dårlig fremover.

100 mrd.

Ved utgangen av juli hadde norske privatkunder vel 100 milliarder kroner i aksjefond. Selv etter gårsdagens oppgang i markedene kan mellom 10-20 milliarder være tapt siden månedsskiftet - på papiret. Oslo Børs er falt 15 prosent siden månedsskiftet.

Verdipapirfondenes forening er fortsatt trygge i troen på at det lønner seg med aksjer.

— I den grad man kan være sikker på noe, ja. Man har ingen garantier, dessverre. Det som er viktig å forstå, er at sannsynligheten for en viss meravkastning øker med investeringshorisonten. Har man en lang nok investeringshorisont, er sannsynligheten stor for at man ender opp med en høyere avkastning enn i bank og andre sikre plasseringer, sier direktør Bernt Zakariassen.

God tid

En fordel altså, å hete Wilma, være tre måneder gammel og ha en 20-års horisont på aksjesparingen.

Familien Lingsell-Mogren bor i Stockholm, men far pendler til Oslo. Og skulle det gå skikkelig galt med verdensøkonomien, har foreldrene kriseplanen klar:

— Da flytter vi til Norge. Det får være siste utvei, sier de.