— Finansieringen er klar og vi skal ut med anbud i løpet av høsten, sier leder av styringsgruppen for senteret, Arve Oppanger, som også er kommunestyremedlem i Kvinnherad (Ap).

Bygget vil få en markant beliggenhet på Skålakaien, mellom skipsbyggermuseet og kommunens turistinformasjon. Fra sjøsiden vil bygget bli et blikkfang.

— Det nye senteret i Rosendal skal bli et opplevelses-, lærings- og forskningssenter, sier Øystein Skaala.

Han er forsker ved Havforskningsinstiuttet, som sammen med Bjerknessenteret og Folgefonna nasjonalparksenter skal sikre kvaliteten på det faglige opplegget ved vitensenteret.

Lek og lær

Han opplyser at det finnes mellom 2000 og 3000 slike vitensentre i den vestlige verden i dag. De fleste av disse sentrene er basert på ideen om «lek og lær», eller «learning by doing». Dette innebærer at sentrene legger vekt på aktiv deltakelse der formidlingen er rettet mot brukere som tenkere og skapere i stedet for passive tilskuere.

For selve innholdet i utstillingen vil vannet og vannets kretsløp være den røde tråden som går igjen.

— Sett fra kommunens side er hovedhensikten å vise de unge i regionen hvor viktig og vakker Norges tredje største isbre er, og dessuten skal senteret selvfølgelig trekke flere turister til Folgefonnhalvøya, sier Oppanger.

I Hardanger liker man ikke å leve i skyggen av turistmagnetene Nærøyfjorden, Sognefjorden og Jostedalsbreen, som allerede er omkranset av tre bresentre.

Håper på 20.000

Arve Oppanger forventer at Folgefonnsenteret vil få mellom 15.000 og 20.000 besøkende årlig når de er kommet i full drift. På gode år har Baroniet i Rosendal rundt 40 000 besøkende, mens Norsk Bremuseum i Fjærland i fjor hadde nesten 50.000 besøkende.

Det er Kvinnherad kommune, Hordaland fylkeskommunen og private sponsorer som i all hovedsak står for finansieringen av bygget.

En stiftelse skal stå for driften. Den er ennå ikke etablert og detaljene rundt denne er ennå ikke helt klar, ifølge Oppanger.

— Men i utgangspunktet skal driften finansieres gjennom leieinntekter fra forskere, Statens naturoppsyn og fra reiselivet. I tillegg kommer billettinntekter fra voksne. Barn og ungdom skal slippe inn gratis, sier Oppanger.

Andre sentre sliter

Varaordfører i Kvinnherad, Elisabeth Eide Tharaldsen (Frp), er spent på den økonomiske driften.

— Andre slike sentre i Norge sliter veldig med økonomien. Derfor har det vært viktig for oss at senteret ikke blir for stort og kostbart å drive. Og samtidig må det fylles med godt innhold som trekker folk.

Tharaldsen legger derfor ikke skjul på at hun er redd for at dette kan koste mer enn det smaker.

Vil lage «fyrtårn»

— Vi har lært av den dårlige økonomien til mange opplevelsessentre. Derfor er Folgefonnsenteret finansiert uten lånegjeld. Det har vært en helt sentral del av konseptet vårt. Vår viktigste inntektskilde er utleie av kontorlokaler til aktører som allerede er lokalisert med aktiviteter langs Hardangerfjorden, sier Øystein Skaala.

Jostein Bakke, som er professor ved Bjerknessenteret, minner også om at dette er et vitensenter hvor to større aktører innen forskning har gått sammen om å lage innholdet.

— I tillegg til å bli et fyrtårn for reiseliv og kunnskapsbaserte opplevelser, vil vi gjøre senteret til et utstillingsvindu for våre 130 forskere ved Bjerknessenteret, sier Bakke.