— Det er interessant å se at forventningene i markedet øker i en tid med et sterkt fokus i media på høye boligpriser og mulige boligbobler, sier administrerende direktør Stein Drogseth i Garanti Eiendomsmegling i en pressemelding.

I en fersk undersøkelse Opinion Perduco har utført for Garanti Eiendomsmegling, oppgir 69 prosent at de tror boligprisene vil øke de neste 12 månedene.

På samme tid i fjor mente 53 prosent det samme.Kun 4 prosent tror prisene vil falle, 19 prosent tror de vil være uendret, mens 8 prosent er usikre.

Mest opp i Oslo og Bergen

Det siste året har boligprisene økt med 7,8 prosent. I juni mente meglerbransjen at det meste av veksten var tatt ut for i år, men forventingene hos befolkningen er fortsatt oppgang ifølge undersøkelsen der 1900 er spurt.

Forventningene om prisvekst er sterkest i Oslo. Der tror hele 82 prosent på prisoppgang, en økning på hele 27 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

I Bergen forventer også flere enn i resten av landet at prisene vil gå opp. 78 prosent forventer prisvekst her.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook

Tro på investering

Videre viser undersøkelsen at 68 prosent mener bolig er den beste langsiktige investeringen for folk flest. Dette er på nivå med tilsvarende undersøkelser fra høsten 2011.

13 prosent foretrekker bankinnskudd, mens 7 prosent mener investering i aksjer eller obligasjoner er den beste investeringen.