Statsråden kom til Stavanger tirsdag for å holde et innlegg på en konferanse om utfordringer i forbindelse med modne felt i regi av Norsk petroleumsforening.

— Gjennomgangsmelodien vil være fokus på økt oljeutvinning, og jeg skal gi noen svært tydelige signaler til industrien. Selskapene på norsk sokkel har et ansvar og en plikt til å beholde fokus på å hente ut så mye som mulig fra feltene, og å øke utvinningsgraden , sa Borten Moe til Aftenbladet før konferansen startet.

— Dette handler om et kontinuerlig fokus på investeringsbeslutninger, og det er summen av mange tiltak, sier statsråden, som ikke vil røpe mer om hvilke konkrete tiltak han har planer om å introdusere.

Under konferansen tirsdag kommer det frem at olje- og energiministeren vil gå oljeselskapene nærmere etter i sømmene slik at all olje fra gamle felt på sokkelen blir tatt opp.

Hva synes du om statsrådens utspill? Si din mening i kommentarfeltet nederst i artikkelen, eller på våre facebooksider!

- Mye som ligger igjen

— Vi vurderer ulike former for diskusjon mellom selskapene og myndighetene for at de skal fokusere på økt utvinning. Jeg vil understreke at dette ikke er snakk om kontroll, men om samhandling, sier Ola Borten Moe til Aftenbladet.

— Slik det er i dag, kan vi gange ressursestimatet i forhold til plan for utvikling og drift (PUD) med 1,7. Dette er veldig bra, men det er fremdeles enorme ressurser som ligger igjen. Med den utvinningsgraden vi har i dag, er det en væskemengde tilsvarende 30 milliarder fat som blir liggende igjen. Det er ti ganger så mye som det vi har funnet i Johan Sverdrup.Storfunnet Johan Sverdrup i Nordsjøen inneholder mellom 1,7 milliarder og 3,3 milliarder fat olje og gass, ifølge estimater fra operatørene Lundin og Statoil.

- Glad for at vi finner mer olje

- I fjor var et veldig godt år, og vi fortsetter å finne mer olje. Det er jeg glad for. Men for eksempel Johan Sverdrup-funnet tilsvarer bare rundt tre år med produksjon, derfor er det viktig at vi ikke mister fokus på å utvinne mer olje fra modne felt, sier Borten Moe ifølge aftenbladet.no.

— Vi ser derfor etter en ny løsning i forholdet mellom selskaper og myndigheter.

Han forteller at planene er ofte klare for å sette i gang men økt utvinning, men at disse ofte blir liggende og ikke blir utført.

— Nå er tiden for å gjennomføre disse planene. Derfor skal vi jobbe nærmere med å be selskapene om å godtgjøre overfor oss at disse planene sikrer en optimal ressursutvikling. I systemet har vi nå en mulighet til å be lisenshaverne vise oss deres arbeidsplaner. Dette er en mulighet som blir brukt bare unntaksvis nå, men vi har verktøykassen klar, sier Borten Moe.

Petoro vil også få en mer aktiv rolle i oppfølgingen av økt utvinning, ifølge statsråden.

— Petoro har fått større ressurser gjennom tildelinger i det siste statsbudsjettet. Derfor har jeg spurt dem om de kan ta en mer aktiv rolle gjennom å sørge for at selskapene følger opp disse planene.

Ola Borten Moe var i Stavanger for å delta på en konferanse om økt utvinning i regi av Norsk Petroleumsforening.

12 forslag

Borten Moes kunngjøring kommer en uke etter han fikk overlevert 12 forslag som kan øke utvinningen på norsk sokkel fra KonKraft.

KonKraft er en samarbeidsarena for LO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Bakgrunnen for forslagene var en henvendelse fra Olje- og energidepartementet (OED) der næringen ble bedt om å utarbeide et forslag til oppfølging av ulike tiltak som Utvinningsutvalget (Åm-utvalget) foreslo i sin rapport.

I tillegg ble næringen bedt om å vurdere hvordan en dugnad for reduserte driftskostnader på norsk sokkel kan organiseres.

Standardkontrakter

De fire organisasjonene ble blant annet enige om en avtale som sikrer eierskap til og utvikling av standard byggekontrakter for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Gjennom avtalen forplikter Norsk Industri og Oljeindustriens Landsforening seg til å tre inn som parter i et styre som skal stimulere til økt bruk av slike kontrakter i Norge og for norske leveranser til utlandet.

Standardkontraktene vil bidra til større kostnadseffektivitet og bedre prosjektgjennomføring gjennom forenkling, effektivisering av anbud enklere kontraktsadministrasjon.KonKraft fremmet også en rekke forslag til forbedringer innenfor boring og brønn. Dette innebærer lettere og billigere utstyr for intervensjon enn i dag, enklere brønndesign, alternativer til faste boreanlegg, datainnsamling og reservoarmonitorering.

Spare penger

Det er også potensial for å spare penger gjennom å standardisere arbeidsprosesser og utstyr.

Derfor anbefalte KonKraft i sitt forslag at det skal etableres en tverrfaglig arbeidsgruppe som vurderer havbunnsløsninger, standardiserte dokumentasjonskrav og prosjektutvikling.

Borten Moe skal åpne konferansen på tirsdag. Direktør for Oljedirektoratet Bente Nyland, sjef for norsk sokkel i Statoil Øystein Michelsen og administrerende direktør i Petoro Kjell Pedersen er noen av de andre foredragsholderne.