Innsparingene, som tilsvarer 754 milliarder kroner, vil skje gjennom skatteøkninger og budsjettkutt.

Det nye budsjettet inkluderer sparepakken på 65 milliarder euro som ble lagt fram i juli.

EU har stilt krav om at Spania må redusere underskuddet på statsbudsjettet. Med det nye budsjettet håper Spania å få ned underskuddet fra fjorårets 8,9 prosent til 2,8 prosent i 2014, godt under EU-grensa på 3 prosent.