ESA, EFTAs overvåkingsorgan, konkluderer med at fylkeskommunen ulovlig har tildelt lokale busskontrakter til en verdig av 1,7 milliarder kroner uten anbudsrunde i perioden 2004 til 2016. Saken er beløpsmessig en av de største anbudssakene som ESA har behandlet.

ESA har som hovedoppgave å sørge for at regler og plikter i EØS-avtalen som EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein er tilsluttet, blir overholdt.

Overvåkingsorganet pålegger fylkeskommunen å rydde opp i løpet av to måneder.

Fikk 70 prosent av kontrakten

Beslutningen om å tildele konsesjonene ble tatt i juni 2007 og gjelder for perioden 2009-2012, med mulighet for opptil fire års forlengelse. I juni 2010 vedtok fylkeskommunen å forlenge kontraktene, som samlet har en verdi på omlag 1,7 milliard kroner uten å legge dem ut på anbud. Fornyings-, administrasjons— og kirkedepartementet kontaktet fylkeskommunen to ganger i løpet av 2008 og 2010 og rådet til å legge konktraktene ut på anbud uten at det ble tatt til følge.

Det var ekspressbusselskapet Konkurrenten.no som klaget inn Aust-Agder fylkeskommune.

- Vi er glade for å ha vunnet frem i ESA. Fylkeskommunen har vært mer opptatt av å fordelsbehandle enkeltselskaper fremfor å få bredere rutedekning og flere avganger for alle som reiser med buss, sier administrerende direktør Tom Roger Øydne i Konkurrenten.no i en pressemelding.

Det er NSB-eide Nettbuss, som har mottatt hoveddelen av de ulovlige kontraktene.Nettbuss har mottatt over 70 prosent av den samlede konktraktsverdien på 1,7 milliarder kroner. Nettbuss er hovedkonkurrenten til Konkurrenten.no.

- Konkurrenten.no mener at de allerede tildelte kontraktene nå må termineres og legges ut til anbud på nytt, sier selskapets advokat Jon Øyvind Eide Midthjell.

Kan bli ny runde

Formelt sett er det Norge som står som ansvarlig ovenfor ESA for fylkeskommunens brudd på EØS-avtalen. Det er derfor opp til Norge å vurdere om saken skal ryddes opp til eller om man skal anke den. Avgjørelsen ligger nå på bordet til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet .

— Vi sier at det har vært et brudd, men dersom Norge fortsatt bestrider det, kan saken havne i EFTA-domstolen. Nå er det opp til Norge hvordan man velger å rydde opp i denne saken, sier informasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i ESA.

Selv om departementet skulle velge å gå med på at Norge har brutt EØS-regelverket har ikke staten myndighet til å pålegge fylkeskommunen å terminere de allerede inngåtte kontraktene.

Utelukker ikke erstatningskrav

Konkurrenten.no har krevd at ESA også innleder etterforskning for brudd på statsstøttereglene i EØS-avtalen. Fra 2008 til 2009 økte utbetalingene fra fylkeskommunen til busselskapet med 37 prosent. Denne delen av klagen ligger fortsatt til vurdering i ESA. Brudd på statssøttereglene kan lede til tilbakebetalingskrav dersom busselskapene har blitt overbetalt av fylkeskommunen.

- ESA er forpliktet til å kreve tilbakebetalt eventuell ulovlig statsstøtte og vi kommer til å følge opp denne siden av saken, sier Eide Midthjell.

Konkurrenten.no sier at de vurderer søksmål mot Aust-Agder fylkeskommune.

— Vi fokuserer nå på å få stanset all fordelsbehandling av Nettbuss, men vi utelukker ikke erstatningskrav mot fylkeskommunen, sier styreleder Olav Risdal i Konkurrenten.no.

- Ingen kommentar

Fylkesrådmann i Aust-Agder fylkeskommune, Arild Eielsen, sier at fylkeskommunen ikke har hatt tid til å sette seg inn i ESAs avgjørelse i det Aftenposten.no ringer.

— Vi har ingen kommentar foreløpig. Jeg snakket akkurat med vår advokat, og da holdt hun akkurat på å motta papirene.

— Vi syns jo det er litt merkelig at media er blitt informert om saken før vi har fått se beslutningen, sier Eielsen på telefon fra utlandet.