Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) understreker at de aller, aller fleste har rett til de ytelsene de får, men at det uten tvil også foregår en god del svindel.

— Vi skal også sette i gang undersøkelser knyttet til uførepensjon og ordninger for enslige forsørgere for å avdekke hvor stort misbruk det er i disse gruppene, sier Bjurstrøm til NRK.

- Feil inntekt

Direktør i Nav kontroll, Magne Fladby, sier Nav har koblet sykepengeregisteret systematisk mot blant annet skatteregisteret for å avdekke de mest alvorlige svindelsakene.

— I de fleste tilfellene er det oppgitt feil inntekt til oss når den sykmeldte kommer og krever sykepenger, sier Fladby til NRK.

I flere tilfeller har arbeidsgiver vært med på bedrageriet ved å oppgi kunstig høy inntekt for at den sykmeldte skulle få mest mulig utbetalt i sykepenger, ifølge Nav.

Intensiverer

Foreløpig er bare åtte av sakene anmeldt til politiet, men det blir flere. Aksjonene skal også intensiveres, sier Fladby.

— Denne gang har vi aksjonert mot arbeidstakere, neste gang vil vi også granske selvstendig næringsdrivende, sier han.

Høyres arbeids- og sosialpolitiske talsmann Torbjørn Røe Isaksen mener Nav bør prioritere disse sakene og reagere knallhardt mot dem som blir tatt.

— Dette er ikke bare å ta fra det ansiktsløse systemet, det er å ta fra skattebetalerne, og det er med på å svekke tilliten til viktige velferdsordninger. (©NTB)