Borten-feltet, etter statsrådens egen bestefar, ligger nok litt lenger frem i tid. Men navn på store historiske personer, som ledende politikere, står høyt på listen når nye olje— og gassfelt skal døpes.

Allerede på nyåret må vi lære oss nye navn på årets gigantfunn, det vil si Aldous/Avaldsnes og Skrugard. Da vil statsråd Ola Borten Moe annonsere hva feltene skal hete, etter at hans egen rådgivende navnegruppe har kommet med sine forslag. Oljeministeren har forlengst meldt at han mener Skrugard bør omdøpes til Sverdrup, etter Venstre-politikeren som er blitt kalt parlamentarismens far.

Høystemt

Navnegruppen for norsk sokkel har fått et høytidelig mandat, i en noe mer høystemt prosa enn det man vanligvis ser fra departementshold. Det blir understreket at olje- og gassfeltene til havs skal bidra til "nasjonsbygginga som nasjonen skal byggja på". "Dei kan vera symbolske fyrtårn som lyser opp leia vidare - ved å minna oss om kva, kven og når Noreg og det norske folkestyret er. Mest likt ekko, atterljom - langt frå land. Men like fullt høyrleg, i bakgrunnen."

Navnene på nye oljefelt skal "ha rot i det norske konstitusjonelle folkestyret i tida etter 1814", og det kan være navn både på personer, steder eller hendelser med symboleffekt. Velger man navn på historiske personer, skal deres livsverk ha vært "samlande og endrande på eit vis som peika framover i samtida".

Innvandrere og samer

Navnegruppens leder, Karsten Alnæs, medgir at det vil bli "utfordrende og veldig krevende" å finne politikere som både har vært samlende og endrende, men er ellers godt fornøyd med mandatet. Han ser for seg navn som er knyttet til verdier som menneskerettigheter, fredssak, demokrati, humanisme og toleranse.

- Gruppen skal ta hensyn til kjønnsfordeling, og også vurdere navn som er knyttet til innvandrere og samer. Vi har allerede laget oss en lang liste med mulige navn, sier Alnæs, og trekker frem flere eksempler .

— Det er klart at Einar Gerhardsen står sentralt. Christian Michelsen, Fridtjof Nansen og motstandsmannen Martin Linge er navn vi har diskutert. Forfattere og kulturpersonligheter som Camilla Collett og Nordahl Grieg har også vært nevnt.

Katastrofenavn

— Forfatteren Alexander Kiellands navn blir nå også assosiert med den tragiske ulykken der en boligplattform veltet. Er det ikke et dilemma at en fremtredende norsk persons navn kan bli koblet til en oljekatastrofe til havs?

- Jo, jeg har tenkt på det, men den sjansen får vi ta, sier Alnæs.

hilde.harbo@aftenposten.no