Mens internasjonale långiveres revisorer gransket regjeringens regnskaper, var det fire separate protestmarsjer i byen Thessaloniki nord i Hellas.

De største fagforeningene, opposisjonspartier og kommunistiske aktivister deltok alle i demonstrasjonen. Politiet anslår at flere enn 12.000 møtte opp, noe som er langt mindre enn de 25.000 som dukket opp til en lignende marsj i fjor.

Demonstrantenes budskap er at landet ikke lenger kan makte sparetiltakene som er innført av flere greske regjeringer i bytte mot økonomisk krisehjelp fra EU og Det internasjonale pengefondet IMF.

Lønninger, frynsegoder og pensjoner er blitt kuttet, levestandarden har falt drastisk og arbeidsledigheten har skutt i været. En firedel av den greske arbeidsstyrken er nå uten jobb. Likevel planlegger regjeringen i Aten ytterligere kutt i offentlige ansattes lønninger, pensjoner og andre statlige utgifter.Protestene i Thessaloniki lørdag sammenfaller med besøket fra internasjonale kreditorer fra den såkalte troikaen, EU, IMF og Den europeiske sentralbanken.

Hellas' statsminister Antonis Samaris gjentok lørdag at han akter å overbevise dem om å utbetale den neste utbetalingen, som er på sårt trengte 31,5 milliarder euro, tilsvarende rundt 232 milliarder kroner. Regjeringen har bare få dager på seg til å fullføre den nye reformplanen, hvor 11,5 milliarder euro skal spares inn innen utgangen av 2014.