I bydelssentrene vil private utbyggere bli møtt med parkeringsnormer som er inntil tre ganger strengere enn dagens. Og her er det ingen uenighet mellom Fylkesmannen og bystyret.

Kutter parkering

I Åsane senter kan et nytt kjøpesenter på 20.000 kvm, som tilsvarer OBS i Lagunen, regne med 320 parkeringsplasser.

Dagens norm gir mellom 600 og 1000 parkeringsplasser. Tilsvarene enighet er etablert for kontorbygg, men her er normen 6 parkeringsplasser pr. 1000 kvm. For et kontorbygg i Åsane senter på størrelse med rådhuset i Bergen betyr dette 60 parkeringsplasser

I de sentrumsnære byggeområdene er normene strengere. Et nytt kontorbygg på Mindemyren på 10.000 kvm, kan få 40 parkeringsplasser. Dagens norm gir mellom 70 og 120 plasser avhengig av hvor på Mindemyren bygget ligger. Heller ikke her er det uenighet mellom Fylkesmannen og bystyret.

Laget p-tak

I sentrum er uenigheten derimot stor. Finanshuset i Jonsvollskvartalet ville med dagens norm få 90 parkeringsplasser. Bystyret har vedtatt en parkeringsnorm som vil gi bygget 60 parkeringsplasser. Meglingsresultatet som Fylkesmannen og byråd Lisbeth Iversen ble enige om i september i fjor, vil gi 24 plasser.

Årsaken til denne store forskjellen er at det er satt et tak på antall parkeringsplasser som kan gis kontorer i sentrum. Et nybygd kontorbygg på 4000 kvm kan få to parkeringsplasser pr. 1000 kvm golvareal. Deretter gis det en parkeringsplass pr. 1000 kvm inntil 20.000 kvm. For å gi et bilde av størrelsesordenen; Telegrafbygningen er på drøye 6000 kvm, rådhuset 10.000 kvm og Galleriet 20.000 kvm.For forretninger i sentrum er forskjellen enda større. Et nytt kjøpesenter på 5000 kvm, som tilsvarer Kløverhuset, vil med gjeldende norm få 25 parkeringsplasser, bystyrets nylig vedtatte norm vil gi 15 plasser, mens meglingsresultatet sier 0 parkeringsplasser.

Meklingsresutat med Fylkesmannen Sentrum Sentrumsnært Bydelssentra Øvrig by
Kontor 2/1/0 *) 4 6 5 til 15
Forretning 0 10 16 12 til 25
Bystyrets vedtak Sentrum Sentrumsnært Bydelssentra Øvrig by
Kontor 22 4 6 5 til 15
Forretning 2 10 16 12 til 35
  • 2 parkeringsplasser per 1000 kvm inntil 4000 kvm, 1. parkeringsplass per kvm fra 4000 TIL 20.000 kvm, deretter 0 parkeringsplasser, maksimalt 24 parkeringsplasser).