Det mektige partilaget har lenge vært frustrert over lønnsnivået i Entra, og at Rune Olsø får over fem millioner kroner i lønn. Tirsdag gjentok partilaget kritikken. Det skjer samme dag som Bård Vegar Solhjell blir oppnevnt til å rydde opp i saken.

«Lederlønninger i selskapene med statlig eierandel har samlet sett ikke utviklet seg i tråd med regjeringens mål om moderasjon,» heter det i vedtaket.

— Vi har ikke vært fornøyd med hvordan man har greid å følge opp Aps klare vedtak om moderasjon i lederlønningene. Det står ikke noe om eksplisitt om Entra-saken i vårt vedtak, men må leses på den bakgrunnen, sier leder i Oslo Ap, Jan Bøhler, til Aftenposten.no.

Ikke fornøyd

Ansettelsen av Rune Olsø til ny administrerende direktør er nå blitt svært betent for Regjeringen. Fire styremedlemmer presset ansettelsen gjennom, mot ønsket til styreleder Siri Hatlen. Blant dem som presset på for å få Olsø ansatt var Ketil Fjerdingen, som har hatt privat omgang med Olsø.

Næringsminister Trond Giske har erklært seg inhabil i saken, og Bård Vegar Solhjell er utnevnt til settesstatsråd. Solhjell skal nå vurdere om hele Entra-styret må gå. Et svar kan komme allerede denne uken.

Tirsdag benyttet Oslo Ap muligheten til å gjenta budskapet om for høye lederlønninger, og kom med klart vedtak om lederlønninger.

Klart signal til Solhjell

Flere politikere i Oslo Ap har lenge vært frustrert med Trond Giskes håndtering av lederlønninger. Nå sier Bøhler at tirsdagens vedtak er et klart signal til Solhjell.

- Vi tror og regner med at Regjeringen vil finne konkrete løsninger på saken.

— Det høres ut som du ber ham kaste styret?

- Det vil jeg ikke si noe om, men jeg regner med at Regjeringen finner en løsning.

Solhjell ber om om tid

Settestatsråd Bård Vegar Solhjell jobber for fullt med Entra-saken, men vil ikke si når det vil skje noe.

- Har du snakket med styreleder Siri Hatlen, Bård Vegar Solhjell?

— Jeg er i gang med arbeidet, men vil ikke kommentere hvilke møter jeg har hatt og hvem jeg har snakket med.

- Når kommer det en avklaring?

— Det kommer som raskt som det er forsvarlig, sier Solhjell, uten å ville tidfeste noe.

- Dagens Næringsliv skriver at styreleder Siri Hatlen og de to andre som ble nedstemt i styret, Martin Mæland og Ida Helliesen, stilte sine plasser til disposjon umiddelbart etter møtet der Rune Olsø ble valgt til Entra-sjef.

— Du forstår av det jeg sier at jeg ikke kan gi noe svar på dette.

- Er Entra-saken noe som miljøvernministeren brått har fått i fanget, uten å vite noe om den fra før?

— Jeg kjenner selskapet og ulike spørsmål knyttet til det fra ulike poster i Regjeringen.

- Er dette i ferd med å bli en alvorlig politisk sak, eller overdriver opposisjonen og mediene?

— Jeg lytter til det som kommer fra stortingsopposisjonen, og leser aviser. Men først og fremst er jeg nå opptatt av å sette meg inn i saken og gå grundig gjennom alt som er skjedd.

- Hvor mye tid kan en miljøvernminister sette av til Entra-saken, ved siden av alt annet?

— Jeg prioriterer den meget høyt.

- Noen hevder at saken stinker av kameraderi og samrøre. Er det tull?

— Det har jeg ingen kommentar til, sier Solhjell.