Vegvesenet går for gigantbrua

Tilleggsutgreiing om ferjefri E39 Stord - Bergen svekkar indre trasé om Fusa.

FRÅ TEIKNEBRETTET I: Samferdsleministeren held liv i den spenstige idéen om ei 5 km flytebru over Bjørnafjorden til erstatning for ferjene Halhjem-Sandvikvåg og Halhjem-Våge. Foto: ILLUSTRAJON: LMG MARIN

  • Lena Vermedal
  • Ove A. Olderkjær
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over åtte år gammel

Kostnadsskilnaden mellom indre og midtre trasé for ferjefri veg mellom Bergen og Stord er redusert frå sju milliardar til 300 millionar kroner i tilleggsutgreiinga som Statens vegvesen har levert Samferdsledepartementet. Det er eitt av argumenta etaten legg til grunn for sin endelege konklusjon om at midtre trasé bør prioriterast.

Kostnaden for indre trasé med fullstandards fire felts veg over ei Langenuen-bru og via Tysnes og Fusa og to bruer ved Bogøy til Os er berekna til 19 milliardar kroner, eit prosjekt som kan ferdigstillast i 2026.

Doble tunnelar

Den nye prisen som vegvesenet oppgir for midtre trasé er på 19,3 milliardar kroner, og inneber bru over Langenuen mellom Levåg ved Sandvikvåg og Reksteren og ei fem kilometer lang flytebru frå Reksteren til Halhjem. Dette prosjektet er 25 kilometer kortare enn alternativet om Fusa og kan ferdigstillast i 2025, går det fram av konklusjonane i tilleggsutgreiinga som er offentleggjort av Samferdsledepartementet i dag.

Det som er kostnadsdrivande for indre alternativ er at nær 40 prosent av den 70 km lange strekninga mellom Jektevik på Stord og Endelausmarka i Os må leggjast i tunnel, og det med doble løp ut frå den trafikkmengda – 8000 bilar i snitt i døgeret – som er rekna med i år 2040. Om ein som eit første byggesteg berre lagar enkle tunnelløp, kjem ein ned i ein pris på 15,5 milliardar kroner for indretraséen.

Midtre alternativ vil generera ein gjennomsnittstrafikk på 14.000 bilar i døgeret over Reksteren i 2040, trur analytikarane i Statens vegvesen ut frå nye prognosar. I konseptvalutgreiinga for E39 Aksdal (Tysvær) — Bergen i 2011 var trafikkmengda kalkulert til 11.000 bilar i døgeret på ei Bjørnafjord-bru i 2040.

Austevoll og Fitjar

Vegvesenet har tidlegare tilrådd at det skulle arbeidast vidare med både indre og midtre alternativ for den ferjefrie E39 mellom Bergen og Stord. Til støtte for sitt nye standpunkt om å prioritera midtre trasé nemner etaten også omsynet til at Austevoll og Fitjar får ei god tilknyting til stamvegen.

Les også

- Flytebrua kan bli eit landemerke

Les også

Slik kan E39-brua sjå ut

Med ein gjennomsnittsfart på 90 km i timen vil ein køyra frå Jektevik til Os på 28 — 30 minutt, medan turen om Eikelandsosen i Fusa vil ta 42-46 minutt. Midtre alternativ vil óg gi størst vinst i høve til ein utvida bu- og arbeidsmarknad for Bergen og Sunnhordland, blir det argumentert i tilleggsutgreiinga.

I tilrådinga si poengterer vegvesenet at begge traséalternativa er problematiske i høve til kulturminne og naturmiljø. Konfliktpotensialet for friluftsliv og nærmiljø er størst for den midtre lina. For landskap, jord- og skogbruk er konfliktpotensialet størst med den indre lina.

Tilleggsutgreiinga skal no vurderast i samband med Nasjonal transportplan 2014 - 2023 som regjeringa presenterer til våren.

Brumotstandar ikkje overraska

— Det var ikkje overraskande ut i frå kva som har blitt signalisert frå Statens vegvesen tidlegare. No skal me setja oss ned og sjå på argumentasjonen. Me står framleis på at det indre alternativet er best, seier Norvald Skåtøy, styremedlem i Folkeaksjonen mot bru over Bjørnafjorden.

Skåtøy meiner kyststamvegen er viktig for samfunnsbygging, og at eit traséval er strategisk samfunnsplanlegging for framtida.

— Ei bru over Bjørnafjorden vil ikkje bidra til den ønska utviklinga i dei indre områda, seier Skåtøy.

— Me står framleis på at det indre alternativet vil knyta større areal til Bergen. Det vil knyta nordre deler av Kvinnherad, Ølve, Hatlestrand, Tysnes og Fusa tettare opp mot stamvegen, og det vil knyta dei same områda betre opp mot dei store industriverksemdene på Stord, langs den såkalla Gullkysten. Dessutan ligg den indre traseen strategisk til med tanke på framtidig aust-vest samband, seier Norvald Skåtøy.

Her kan du lesa heilerapporten fra Statens vegvesen (pdf)

Hva mener du om valget? Si din mening under!

Publisert
Takk for at du leser BTIkke gå glipp av alle nyheter fra Vestlandets største avis.
Bli abonnent
BT anbefaler

– Jeg kommer til å tenke meg om 16 ganger før jeg sender skade­melding igjen

– At det skal så lite til for å stå der med en påstand om 120 dagers fengsel. Jeg er sjokkert, sier bileieren.

LES SAKEN

Mest lest akkurat nå

  1. Helikopter har styrtet i Telemark

  2. Mann målt til 130 km/t i E39-tunnel

  3. Her er Lauritz på jobb­intervju. Han må bevise at han tåler blod­slitet på museet.

  4. To stikker seg frem, én skuffer stort

  5. Mann til sjukehus etter ulykke i Nordfjord

  6. Brann-spilleren følte seg fin. Så måtte han be faren stoppe bilen: «Jeg må ut»